فرم ثبت نام کارگاه آموزش نرم افزار Ansys(مخصوص دانشجویان)

ثبت نام کارگاه آموزش عملی نرم افزار Ansys
 • 0
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • میزان تحصیلات*(در حال تحصیل)
  دانشجوی دکتری
  دانشجوی کارشناسی ارشد
  دانشجوی کارشناسی
  4
 • عنوان رشته تحصیلی*عنوان رشته خود را به صورت کامل وارد نمایید
  5
 • دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات هستم*
  بلی
  خیر
  6
 • شماره تماس*تلفن همراه
  11
 • آدرس الکترونیک*
  12
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی، جناب آقای آریائی نژاد، طبقه هفتم دانشکده تماس حاصل فرمایید. داخلی 2728 - 44861709
  13