فرم ثبت نام کارگاه آموزش نرم افزار Ansys (متقاضیان آزاد)

فرم ثبت نام کارگاه آموزش نرم افزار Ansys (متقاضیان آزاد)
 • 0
 • مدرس دوره: جناب آقای مهندس مقیمی مدت دوره: 16 ساعت در طی 2 روز زمان برگزاری: 5 و 6 خرداد 96
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • میزان تحصیلات*
  دکتری
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  4
 • عنوان رشته تحصیلی*عنوان رشته خود را به صورت کامل وارد نمایید
  5
 • دانشگاه محل تحصیل*
  6
 • وضعیت کنونی*
  7
 • شماره تماس*تلفن همراه
  10
 • آدرس الکترونیک*
  11
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی، جناب آقای آریائی نژاد، طبقه هفتم دانشکده تماس حاصل فرمایید. داخلی 2728 - 44861709
  12