جدول زمانبندی حذف و اضافه کارشناسی و دکتری حرفه ای در نیمسال دوم ۹۸ - ۹۷

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۰۹۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲

 

جدول زمانبندی حذف و اضافه دروس در مقاطع تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و دکتری حرفه ای در نیمسال دوم ۹۸ - ۹۷

 

ردیف روز و تاریخ ساعت مقطع ورودی
۱

شنبه

۲۷ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۷

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ۹۳ و پیش از آن
دکتری حرفه ای ۹۵ و پیش از آن
۲

یکشنبه

۲۸ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۷

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ۹۴
دکتری حرفه ای ۹۶ و ۹۷
۳

دوشنبه

۲۹ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۷

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ۹۵
۴

سه شنبه

۳۰ / ‏‬ ۱۱ / ‏‬ ۹۷

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ۹۶
۵

چهارشنبه

۱ / ‏‬ ۱۲ / ‏‬ ۹۷

۹ صبح لغایت ۱۶

همان روز

کارشناسی ۹۷

 


( ۱ )