خبر مهم: خروج از کشور دانشجویان مشمول

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۰ کد : ۱۰۹۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۵

 

آن دسته از دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور که سفر آنها در بازه زمانی ۲۵/‏۱۲/‏۹۷‬ لغایت ۲۰/‏۰۱/‏۹۸‬ قرار دارد می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ درخواست خود را در سامانه services.epolice.ir ثبت و سایر مدارک مربوطه را به اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده خود ارائه نمایند. بدیهی است با توجه به تعطیلات پیش رو و تعدد تقاضاها امکان بررسی درخواستهایی که پس از تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ ثبت گردد میسر نمی باشد.

 

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

مراحل ارسال و پیگیری درخواست های خروج از کشور مشمولین

 

۱. مراجعه به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ جهت دریافت کد "سخا" (توسط دانشجو)

۲. ورود به سامانه سخا به آدرس services.epolice.ir و ثبت درخواست خروج از کشور (توسط دانشجو)

۳. مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده متبوع، دریافت و تکمیل فرمهای "الف" و "ب"، اخذ امضاهای مربوطه (توسط دانشجو)

۴. واریز فیش به مبلغ ۰۰۰/‏۱۰۰‬ ریال (معادل ده هزار تومان) به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (توسط دانشجو)

۵. تحویل فرمهای تکمیل شده و فیش واریزی به ریاست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده (توسط دانشجو)

۶. بررسی و اسکن مدارک تحویلی و ارسال درخواست به اداره مشمولین واحد از طریق سیستم اتوماسیون اداری (توسط رییس اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده)

۷. بررسی نهایی مدارک ارسالی، اخذ استعلامات مربوطه و تایید نهایی درخواست خروج از کشور (ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت از تاریخ وصول درخواست توسط اداره مشمولین واحد صورت می پذیرد.