برنامه زمانی برگزاری جلسات گروه های تخصصی دانشکده

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۸ کد : ۱۱۹۷۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۱

 

 

دانشجویان محترم می توانند جهت اطلاع از زمان برگزاری جلسه گروه تخصصی مربوطه به آدرس زیر مراجعه نمایند: 

وب سایت "دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست"، بخش "برد پژوهش"، "برنامه جلسات گروه های تخصصی"

 

لینک مستقیم

 


( ۱ )