جلوگیری از نصب هرگونه پوستر بر روی دیوارهای اماکن دانشکده

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۷ کد : ۲۷۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۲
جلوگیری از نصب هرگونه پوستر بر روی دیوارهای اماکن دانشکده
 
قابل توجه کلیه اساتید، همکاران و دانشجویان محترم دانشکده


در جهت حفظ و نگهداری اماکن واحد، خواهشمنداست از نصب هرگونه پوستر بر روی دیوارهای اتاقها، کلاسها و سالنها جلوگیری نمایید. ضمنا در صورت بروز ایجاد خسارت، از اقدام کنندگان هزینه مزبور دریافت خواهد گردید.