استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۰۵ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۸۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۳۲
استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریپیرو تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه (تبصره 2 ماده 2)،دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند پایان نامه / رساله خود را در پژوهشگاه  یاد شده اجرا کنند. هزینه اجرای رساله دکتری با تخفیف 35 درصد 90 میلیون ریال و پایان نامه کارشناسی ارشد 30 میلیون ریال است. کاربرگهای ثبت نام برای استفاده از خدمات یاد شده در وبگاه اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت به نشانی tdc.iau.ir قرار دارد.
لازم است در مقاله برآمده از پایان نامه یا رساله باید نام دانشجو نام اول مقاله باشد.
مسئولیت حسن اجرای این اطلاعیه بر عهده رئیسان، معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی است.

ابراهیم واشقانی فراهانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی