قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۳ کد : ۶۲۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۷۱

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی

 

احتراماً با توجه به فاصله زمانی در نظر گرفته شده برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد که ۱۲ ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای دانشکده می باشد، لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان ترم دوم پروپوزال خود را به تصویب برسانند تا سنوات اضافی به دانشجو تحمیل نگردد. بدیهی است که در غیر اینصورت مسئولیت افزایش سنوات بر عهده دانشجو می باشد.

مدیریت پژوهش دانشکده محیط زیست و انرژی


( ۸ )