عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور

۲۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۲۱ کد : ۶۴۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۳

 

 

طبق دستور معاونت پژوهشی واحد و با توجه به مشکلات پیش آمده برای برخی از دانشجویان در خصوص عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور، بدینوسیله اعلام می دارد کلیه دانشجویان در صورت عدم دسترسی به اساتید خود به مدت ۳ ماه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و ۶ ماه برای دانشجویان دکتری، باید سریعاً نسبت به اعلام موضوع به صورت مکتوب به مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشکده جهت بررسی امر و تغییر یا انتخاب استاد راهنما و مشاور دوم - در صورت صحت امر - اقدام نمایند.

بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب از جمله عدم برگزاری دفاع دانشجو به عهده ایشان می باشد.