تغییر مکان دانشکده محیط زیست و انرژی

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۱ کد خبر : ۷۵۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۶۸

 

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم دانشکده:

 

دانشکده محیط زیست وانرژی از ساختمان کتابخانه مرکزی به بلوک ۲ آموزشی (پس از پارکینگ طبقانی) انتقال یافت.

دفتر ریاست دانشکده: طبقه ۷

پژوهش: طبقه ۶

آموزش: طبقه ۶

دبیرخانه: طبقه ۷

بایگانی: طبقه ۶

مجلات ( IJEST ، علوم و تکنولوژی محیط زیست، انسان و محیط زیست، توسعه و پایداری): طبقه ۷

 


۴۰ رای