زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۵ و پیش از آن

۰۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۱ کد : ۸۳۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۲۰۳

 

زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۵ و پیش از آن

سال ورود مقطع تحصیلی روز انتخاب واحد
ورودی سال ۹۵ کارشناسی ارشد و دکتری ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه ۹۶
ورودی سال ۹۴ و پیش از آن کارشناسی ارشد و دکتری ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه ۹۶
ثبت نام با متاخرین (کلیه ورودی های فوق) کارشناسی ارشد و دکتری ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه ۹۶

 

آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی


( ۲۰ )