چاپ پشت و رو پایان نامه

۲۲ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۹ کد : ۸۵۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۱۴

 

با عنایت به بخشنامه شماره ۱۲۸۵۶ مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۹۴‬ به منظور صرفه جویی در هزینه های دانشجویی، دانشجویانی که تاریخ دفاع ایشان پس از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۶‬ می باشد، لازم است تنها یک نسخه مکتوب و چاپ شده به صورت دورو (پشت و روی صفحه) از رساله یا پایان نامه را به همراه CD (حاوی فایل های مربوطه در قالب های docx و pdf) که به تایید بخش پژوهش دانشکده رسیده است را به کتابخانه مرکزی ارائه دهند.

لازم به ذکر است از تاریخ فوق نسخه های دریافتی اساتید از دانشجویان نیز به صورت CD قابل ارائه می باشد و الزامی به تحویل نسخه های چاپی نمی باشد.

دکتر کرم اله دانش فرد

سرپرست معاونت پژوهشی


( ۲۹ )