زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷ - ۹۶ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۶ کد : ۸۹۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۸۷

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷ -۹۶ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ردیف مقطع تحصیلی سال ورودی تاریخ انتخاب واحد

زمان انتخاب واحد

از ساعت تا ساعت

۱

کلیه مقاطع

۹۶ ۷ بهمن ۹۶ ۱۰ صبح الی ۲۳:۵۹
۲

کلیه مقاطع

۹۶ ۸ بهمن ۹۶ ۰۰.۰۱ بامداد الی ۲۳:۵۹
۳

کلیه مقاطع

۹۶ ۹ بهمن ۹۶ ۰۰.۰۱ بامداد الی ۲۳:۵۹
۴ کلیه مقاطع ۹۵ و ماقبل آن ۱۰ بهمن ۹۶ ۰۰.۰۱ بامداد الی ۲۳:۵۹
۵ کلیه مقاطع ۹۵ و ماقبل آن ۱۱ بهمن ۹۶ ۰۰.۰۱ بامداد الی ۲۳:۵۹
۶ کلیه مقاطع ۹۵ و ماقبل آن ۱۲ بهمن ۹۶ ۰۰.۰۱ بامداد الی ۲۳:۵۹

 

 


( ۵ )