همایش ها و کنفرانس ها

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی


زمان برگزاری کنفرانس: 29 دی  ماه 1395
مهلت ارسال مقالات: 20 آذر ماه 1395


محل برگزاری: تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه برداری
 

مشاهده وب سایت                                               مشاهده پوستر