شماره های تماس

 
 
با عرض پوزش، به دلیل تغییر محل دانشکده محیط زیست و انرژی (به بلوک ۲ آموزشی - پس از پارکینگ طبقات) موقتاً امکان تماس با دانشکده وجود ندارد. به محض اتصال خطوط تلفن "شماره های تماس" در همین صفحه درج خواهد شد.
دفتر ریاست: طبقه ۷ بلوک ۲ آموزشی
آموزش و پژوهش: طبقه ۶ بلوک ۲ آموزشی (پس از پارکینگ طبقاتی)