پیشینه گروه

 

این گروه از سال 1383 مبادرت به پذیرش دانشجو نموده و اکنون در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش مهندسی طراحی محیط‌زیست دانشجو می‌پذیرد. دانش‌آموختگان این رشته بعد از ارزیابی و سنجش توانمندی سرزمینی می‌توانند با طراحی فضای سبز در مقیاس خرد و کلان و پارک‌های درون شهری و برون شهری و فضاهای تفریحی، محوطه‌سازی مجموعه‌های ورزشی و صنعتی، تقسیم، تفکیک و جایگزینی مکان‌های مناسب از اراضی در طراحی فضاهای طبیعی شهری و زیباسازی منظر شهری در مجتمع‌های زیستی و مجموعه‌های مسکونی تا حدودی روح سرد حاکم بر توسعه‌های شهری را تغییر داده با تفرج‌گاه‌هایی که طراحی می‌کنند نشاط و شادابی حاصل از محیط‌های طبیعی را در محیط‌های انسان ساخت عرضه کنند. قابل ذکر است هدف اصلی تمام فعالیت‌های مذکور بالابردن راندمان اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی شهری و محیط‌زیستی با احترام به محیط و در نظر گرفتن مباحث زیبا شناختی و هنر انجام می‌پذیرد.