کارگاه آموزشی نرم افزار های LUMION و REVIT در طراحی محیط زیست 
کارگاه آموزش نرم افزارهای طراحی

(دوره جدید)

REVIT و LUMION
زمان برگزاری: سال ۹۵

طول دوره: Revit سه جلسه ۸ ساعته (۲۴ ساعت) و Lumion دو جلسه ۸ ساعته (۱۶ ساعت)

در دانشکده محیط زیست و انرژی


جهت اطلاعات بیشتر به طبقه چهارم (دبیرخانه) دانشکده محیط زیست و انرژی

جناب آقای آریایی نژاد مراجعه نمایید

و یا با شماره ۲-۴۴۸۶۱۶۸۱ داخلی ۵۴۰۱ تماس حاصل فرمایید.