اطلاعیه های آموزش

 
اطلاعیه‌های آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 

  • حداقل نمره قبولی و مشروط آزمون‌های زبان مورد تایید "تاریخ نشر خبر: ۳۱ مرداد ۹۵"


 

  • شرکت مشروط دانشجویان دوره دکتری در آزمون جامع تا زمان کسب نمره قبولی زبان "تاریخ نشر خبر: ۲۶ بهمن ۹۴"

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
با سلام
احتراماً، برابر یکصد و دوازدهمین صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه به تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۴ در خصوص حل مشکل دانشجویان دوره دکتری که پس از اتمام دروس به دلیل مردود شدن در امتحان جامع را ندارند مقرر گردید:
به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بصورت مشروط اجازه داده می‌شود چنانچه نمره EPT 40 تا ۴۹ را کسب نمایند با اخذ تعهد در امتحان جامع شرکت کرده و نمره قبولی زبان (حداقل ۵۰) را قبل از دفاع از رساله ارایه کنند. ضمناً دانشجویانی که نمره زبان EPT کمتر از ۴۰ می‌گیرند در ترم‌هایی که در انتظار کسب نمره قبولی زبان هستند ۲۵ درصد شهریه ثابت را پرداخت کنند. خواهشمنداست دستور فرمایید برابر مصوبه هیات رئیسه دانشگاه اقدام و به گروه‌های آموزشی اطلاع رسانی انجام پذیرد.

رسول عبداله میرزائی
رئیس مرکز امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

  • قابل توجه دانشجویانی که موفق به شرکت در امتحان جامع نمی‌شوند "تاریخ نشر خبر :۱۰ آبان ۹۴"

بسمه تعالی

کلیه روسای محترم دانشکده‌های تابعه
احتراماً، بنابر بخشنامه فوق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، در خصوص شرکت مشروط دانشجویان مقطع دکتری در آزمون جامع، ضمن ارسال تعهدنامه پیوستی مقتضی است دانشجویانی که دارای شرایط شرکت در امتحان جامع مطابق بخشنامه فوق می‌باشند نسبت به تکمیل تعهدنامه مذکور اقدام و برابر ضوابط اعلامی در آزمون جامع دوره دکتری شرکت نمایند. ضمناً دستور فرمایید پیرو نامه شماره ۹۱۹۴ مورخ ۱۸ فروردین ۹۴ اسامی این دسته از دانشجویان به انضمام کارنامه تحصیلی تایید شده، نمره زبان و تعهدنامه تکمیل شده جهت صدور مجوز لازم به این حوزه ارسال گردد.


دکتر سیدبابک مظفری
سرپرست معاونت آموزشی واحد علوم و تحقیقات

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
با سلام
احتراماً، برابر یکصد و چهل و دومین صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه به تاریخ ۲۵ آذر ۹۴ در خصوص حل مشکل دانشجویان دکتری که پس از اتمام دروس به دلیل مردود شدن در امتحان زبان اجازه شرکت در امتحان جامع را ندارند مقرر گردید:
در تمام آزمون‌های زبان مورد تایید دانشگاه (که طی مصوبه جلسه ۱۵۰ مورخ ۴ خرداد ۸۹ به واحدهای دانشگاهی ارسال شده است) چنانچه دانشجو ۲۰ درصد کمتر از حداقل (حدنصاب) نمره قبولی این آزمون‌ها را کسب نماید اجازه مشروط داده می‌شود تا در امتحان جامع شرکت نماید به شرطی که نمره قبولی را قبل از دفاع ارائه کند.


دکتر اسداله متاجی
مدیر کل امور آموزشی و گسترش دانشگاه
 

کلیه دانشجویان دکتری که حائز شرایط شرکت در امتحان جامع می‌باشند می‌بایست در اولین ترم اخذ امتحان جامع نسبت به شرکت در امتحان جامع اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که دارای شرایط شرکت در امتحان در اولین ترم اخذ آن نمی‌باشند فقط یک ترم می‌توانند امتحان جامع خود را تمدید نمایند، در غیراینصورت جهت نیمسال‌های بیش از ۲ ترم، مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و با اخذ شهریه می‌بایست اخذ نمایند.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی

 

  • زمان تصویب موضوع پایان نامه

برابر ماده ۱۷ آئین نامه آموزش دانشگاه کلیه دانشجویان موظف می‌باشند پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را برابر هماهنگی با مدیر گروه، استاد راهنما و دانشکده به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تحقق این موضوع کلیه عواقب و مسئولیت بر عهده دانشجو می‌باشد.

مدیر آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی


 

  • مدارک موردنیاز جهت دریافت تخفیف شهریه دو دانشجوی همزمان "تاریخ نشر خبر: ۱۲ آذر ۹۲"مدارک مورد نیاز جهت دریافت تخفیف شهریه دو دانشجوی همزمان

۱. اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی همزمان [کپی گواهی اشتغال ارائه شده غیرقابل قبول بوده و حتماً باید دارای اصل مهر و اصل امضا (مهر امضا غیر قابل قبول می‌باشد) واحد دانشگاهی مربوطه باشد.]

۲. اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هر دو دانشجوی همزمان جهت برابر اصل شدن

- مبلغ تخفیف ۱۰ درصد کل شهریه می‌باشد.

- دانشجویانی که تحت تکفل پدر و مادرشان قرار دارند، در صورت متاهل شدن دیگر نمی‌توانند از این تخفیف استفاده نمایند و تنها در صورت تحصیل همسر و فرزندانشان در دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند از گواهی تحصیلی ایشان جهت استفاده از این تخفیف استفاده نمایند.

- به دانشجویان مقطع دکتری این تخفیف تعلق نمی‌گیرد.

- به دانشجویانی که نیمسال قبل مشروط شده باشند این تخفیف تعلق نمی‌گیرد.

تذکر خیلی مهم:

کلیه مدارک فوق در نیمسال هر سال تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی تا تاریخ ۱۵ /۹ / ** و در نیمسال دوم تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی تا تاریخ ۱۵ /۲ / ** باید ارائه و ثبت گردد و پس از گذشت تاریخ مهلت ارائه مدارک (حتی یک روز بعد)، به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 

  • گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه و ریزنمرات قابل ترجمه "تاریخ نشر خبر: ۳۱ اردیبهشت ۹۲"

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارت خانه و همچنین ریزنمره قابل ترجمه

۱. کپی تمام صفحات شناسنامه

۲. کپی کارت ملی

۳. کپی کارت پایان خدمت

۴. دانشجویان مشمول اصل دعوتنامه و کپی از آن

۵. مبلغ دو هزار تومان به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی سیبا و کپی از آن

۶. دانشجویان بورسیه (اعلام موافقت از واحد بورسیه)

۷. نامه از استاد راهنما و تایید از مدیر گروه مربوطه و کپی از آن (فقط جهت ارائه به سفارت)

۸. کپی از مدرک لیسانس (دانشجویان کارشناسی ارشد) کپی از مدرک فوق لیسانس (دانشجویان دکتری)

اداره آموزش دانشکده محیط‌زیست و انرژی


 

  • قابل توجه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه پیام نور

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مدرک مقطع کارشناسی آنها از دانشگاه پیام نور می‌باشد

کلیه دانشجویانی که مدرک لیسانس آنها از دانشگاه پیام نور می‌باشد لازم است جهت صدور تاییدیه تحصیلی مقطع پایه مبلغ ۱۲,۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۸۶۰۹۰۰۱۰۰۷ به نام دانشگاه پیام نور نزد بانک ملی شعبه بنفشه (کد ۱۵۰۸) واریز و اصل فیش واریزی را به کارشناس مربوطه آموزش دانشکده خود در دانشگاه پیام نور تحویل دهند. طبیعی است در غیر اینصورت تائیدیه تحصیلی مقطع لیسانس آنها به دانشگاه ارسال نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو می‌باشد.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی


 

  • شرایط شرکت در امتحان جامع برای سومین بار "تاریخ نشر خبر: ۲۵ آذر ۹۱"

شرایط دانشجویانی که برای مرتبه سوم با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به شرکت در امتحان جامع می‌گردند.

آن دسته از دانشجویانی که از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز شرکت در امتحان جامع برای مرتبه سوم را اخذ می‌نمایند مجاز به شرکت در امتحان جامع بوده و نیاز به اخذ درس جبرانی جهت شرکت در امتحان مذکور نمی‌باشد. شایان ذکر است از این پس دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر اخذ دو درس و کسب نمره ۱۷ به بالا از نیمسال اول ۹۱-۹۰ قابلیت اجرا نخواهد داشت و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی


 

  • امتحان جامع

برابر بخشنامه شماره ۳۶.۱۷۴۸۷۹ مورخ ۱۲ مرداد ۸۹ کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی جهت شرکت در امتحان جامع می‌بایست مدرک معتبر بین المللی زبان (مورد قبول دانشگاه) را ارائه نمایند در غیر اینصورت حق شرکت در امتحان جامع را نخواهند داشت. ضمناً معدل کل شرکت در امتحان جامع ۱۶ و معدل نمرات قبولی امتحان مذکور ۱۵ می‌باشد و برابر ماده ۱۴ آیین نامه آموزش دانشجویان فقط دوبار حق شرکت در این آزمون را دارند و امتحان مذکور در نیمسال اول از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر و در نیمسال دوم از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد برگزار می‌گردد.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست و انرژی