اطلاعیه های گروه

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می رساند، جهت تصویب پروپوزال رساله دکتری در شورای گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، می بایست حداقل ۱۵ روز قبل از جلسه گروه، پروپوزال مربوطه جهت بررسی علمی در اختیار کلیه اساتید گروه قرار گیرد.

 

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده محیط زیست و انرژی می رساند، اولویت انتخاب اساتید راهنما و مشاور برای پایان نامه ها، با اساتید گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده و بدیهی است تنها در صورت عدم وجود ظرفیت اساتید گروه، امکان استفاده از اساتید سایر دانشگاه ها (مشروط بر داشتن سوابق قابل توجه در زمینه GIS/RS ) وجود خواهد داشت.

 

اطلاعیه

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان که اساتید محترم راهنمای آنان مدعو می باشند می بایست استاد مشاورشان از اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده باشد.

 

 

اطلاعیه

احتراماً بدینوسیله به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می رساند، به منظور طرح و بررسی پروپوزال دانشجویان در جلسه شورای تخصصی گروه، دانشجویان محترم می بایست پیش از طرح پروپوزال در جلسه تخصصی گروه، نسبت به ثبت نام در سیستم ثبت پروپوزال اقدام نمایند. بدین منظور می بایست پس از ثبت نام در سیستم ثبت پروپوزال از طریق پورتال رسمی دانشگاه، فایل نهایی پروپوزال خود را برای اساتید راهنما و مشاور خود ارسال نموده و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور آن را برای مدیر گروه تخصصی ارسال نمایند. در این راستا شایسته است، در انتخاب عناوین پروپوزال ها جهت طرح در جلسه گروه دقت لازم به عمل آید بنحوی که در صورت ذکر نام شهر، منطقه، ارگان یا سازمانی در عنوان پایان نامه، پروپوزال همراه با نامه حمایت در جلسه گروه مطرح شود. مسائل ویرایشی و نگارشی مدنظر قرار گیرد و تمامی قسمت هایی که مربوط به مشخصات دانشجویان محترم، پایان نامه و اساتید محترم راهنما و مشاور می باشد تایپ شده و امضا شده باشند (از جمله فرم شماره ۳). لذا تنها پروپوزال هایی که در زمان مقرر به مدیر گروه تخصصی ارسال گردیده و شرایط یاد شده را داشته باشند، در جلسات تخصصی گروه بررسی و تصویب خواهند شد. لازم به ذکر است به منظور طرح و بررسی پروپوزال دانشجویان در جلسه گروه، حضور استاد راهنما به همراه نسخه پرینت شده پروپوزال در جلسه تخصصی گروه الزامی می باشد. جلسات عادی گروه تخصصی اولین سه شنبه هر ماه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در محل دانشکده برگزار می گردد.