زمان دفاع پایان نامه ها و رساله ها


رساله‌های دکتری: ّ

عنوان رساله

دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

زمان دفاع

محل برگزاری

تاریخ

ساعت

 

 

           


پایان نامه های کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

زمان دفاع

محل دفاع

تاریخ

ساعت

اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر آموزه های زیست محیطی در مدارس منطقه ۱۵ شهر تهران

اعظم ناظمی

دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

سه شنبه

۳ اردیبهشت ۹۸

۱۰:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

ارزیابی آلودگی های زیست محیطی ایستگاه های انتقال پسماند شهری

(شهر تهران)

مجید یکتاپرست

دکتر مسعود منوری

دکتر عبدالرضا کرباسی

محیط زیست

آلودگی های محیط زیست

سه شنبه

۳ اردیبهشت ۹۸

۱۴:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۱۷

مقایسه تطبیقی و بررسی الگوی مدارس سبز در ایران و کانادا

(تهران – تورنتو)

محبوبه امانی همدانی

دکتر مریم رباطی

دکتر فروغ فرساد

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

دوشنبه

۹ اردیبهشت ۹۸

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

مقایسه روش های شناسایی معدن با استفاده از روش امضای طیفی و پردازش تصاویر حرارتی

(معدن مس سرچشمه کرمان)

طلعت عجم زیبد دکتر میرمسعود خیرخواه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سه شنبه

۱۰ اردیبهشت ۹۸

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

توجه:

- دانشجویان می‌بایست حتماً در ۴ جلسه دفاع شرکت داشته و امضای استاد راهنمای مربوط به آن دفاع را در فرم " شرکت در جلسات دفاع" دریافت نموده و در زمان کسب اجازه دفاع از پایان نامه خود به پژوهش ارائه نمایند. دانلود فرم

- در صورت هرگونه تغییر در موارد مذکور، دانشکده را از طریق شماره تماس ۱ - ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۴۴۸۶۱۷۸۴ داخلی ۲۶۰۴ مطلع سازید.