اطلاعیه های پژوهش

 
عدم ذکر نام فرد غیرمرتبط در مقالات
 
با توجه به لزوم رعایت بخشنامه های سازمان مرکزی در خصوص شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویان به خصوص بخشنامه شماره ۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹ آذر ۹۲، دانشجویان بر اساس بند ۶ این بخشنامه قبل از دفاع خود باید مجوزهای لازم در خصوص ذکر فرد غیرمرتبط در مقالات خود را اخذ نمایند. بدیهی است پس از برگزاری دفاع دانشجو امکان موافقت با این موضوع وجود نخواهد داشت.
محمدحسین مدرسی
معاون پژوهش و فناوری
 
لزوم دریافت کد اخلاق
 
با توجه به لزوم دریافت کد اختصاصی کمیته اخلاق جهت تایید طرح های تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و مقالات در حوزه علوم پزشکی و غیرپزشکی که بر روی آزمودنی های انسان یا حیوانات آزمایشگاهی و همچنین خون و فرآورده های خونی انجام می شود، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت بر پژوهش های زیست پزشکی تشکیل و ضمن تطبیق با فرهنگ و حقوق ملی، به پژوهشگران و نهادها مشاوره اخلاقی داده و طرح نامه ارائه شده را با الزامات اخلاقی، ملی و بین المللی مطابقت نموده و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش "مصوبه اخلاقی" صادر می نمایند. نظر به تشکیل کمیته اخلاق زیست پزشکی در واحد و با محوریت دانشکده علوم پزشکی، لازم است بلافاصله پس از تصویب پروپوزال درشورای تخصصی گروه مربوطه، پروپوزال (کاغذی) به همراه مستندات دستورالعمل (در پیوست زیر) جهت بررسی در کمیته اخلاق به دانشکده علوم پزشکی ارسال و پس از تصویب در شورای پژوهشی واحد (از طریق سامانه) طی شود.
رعابت این بخشنامه در مورد کلیه پروپوزال های مصوب در سال ۱۳۹۵ الزامی است و عواقب ناشی از عدم دریافت کد مزبور بر عهده گروه تخصصی و دانشکده است. همچنین برای مواردی که قبلاً به تصویب رسیده، در صورت ارائه درخواست و مستندات مورد نیاز از طریق دانشکده حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ به دانشکده علوم پزشکی، امکان دریافت کد خواهد داشت.
شایان ذکر است ارسال کلیه مندرجات و مستندات موردنیاز از طریق دانشکده صورت می پذیرد و از مراجعه حضوری ذینفعان به دانشکده علوم پزشکی اکیداً خودداری شود.

 
 
 

چاپ پایان نامه به صورت پشت و روی برگه

با توجه به مصوب یکصد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی واحد مورخ ۲۶ فروردین ماه ۹۴ و درد راستای کمک به حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی در صورت تمایل می توانند پایان نامه یا رساله خود را بصورت "پشت و رو" به چاپ برسانند.
دکتر محمدحسین مدرسی
معاون پژوهش و فناوری

 

انتخاب عناوین پایان نامه ها بر اساس خدمات و کالاهای دانش بنیان

خدمات و کالاهای مورد اشاره در ذیل بر اساس نیاز کشور و توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و ابلاغ گردیده و انتخاب و اجرای آنها در قالب پروژه های دانشجویی، در راستای برنامه استراتژیک واحد بوده و یکی از راههای کاربردی نمودن پایان نامه ها است.
لیست عناوین
 

کاربردی نمودن پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

پیرو نامه شماره ۱۵۶۳۲۵ مورخ ۲۳ اسفند ۹۳ موضوع انتخاب سازمان یا موسسه ای جهت تدوین رساله یا پایان نامه به شکل مطالعه موردی (case study)، تاکید می نماید قبل از ارجاع موضوع پایان نامه یا رساله به حوزه پژوهشی واحد می بایست، نامه ای مبنی بر همکاری سازمان یا موسسه در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز دانشجو و یا کاربرد نتایج پایان نامه یا رساله در آن سازمان صادر و قبل از تصویب موضوع در شورای پژوهشی دانشکده به رویت رئیس یا مدیر پژوهشی دانشکده برسد. بدیهی است تایید پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده به معنای رویت نامه فوق الذکر بوده و مسئولیت کنترل این امر به عهده دانشکده می باشد. لازم به ذکر است حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد نیز بصورت موردی نسبت به کنترل این موضوع خواهد پرداخت.
دکتر محمدحسین مدرسی
معاون پژوهش و فناوری

قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشجویان دکتری برای تعیین تاریخ دفاع نهایی باید ۱۵ روز قبل، اقدام و اطلاع رسانی لازم در سایت دانشکده و تابلو اعلانات دانشکده انجام شود.

 

مدیر پژوهشی دانشکده محیط زیست و انرژی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد تا پایان ترم دوم باید موضوع پایان نامه خود را به تایید شورای دانشکده و مدیر گروه برسانند.

مدیر پژوهشی دانشکده محیط زیست و انرژیشرایط پذیرش مقالات چاپ شده در مجله Archives des Sciences از سوی دانشگاه