پیشینه گروه
رشته حقوق محیط زیست یکی از رشته‌های جدید بین رشته‌ای است که علاقمندان و پژوهشگران فراوانی دارد. این گروه از سال 1382 برای اولین بار در سطح کشور اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود تا از این طریق به تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق محیط‌ زیست اقدام نماید. این واحد دانشگاهی تنها مرکز علمی در سطح کشور است که از سال 1386 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری اقدام نموده است و هر ساله پذیرای تعدادی از محققین و علاقمندان به رشته حقوق محیط‌ زیست می‌باشد. دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق محیط ‌زیست، پس از فراغت از تحصیل عمدتاً در حوزه وکالت، قضاوت، کارشناسی و مشاوره حقوقی در ادارات حقوقی، دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشغول به کار می‌شوند و از این طریق ظرفیت و توانمندی سیستم قانون‌گذاری کشور و محاکم قضایی در تدوین و اجرای قوانین سازگار با محیط‌ زیست را افزایش می‌دهند.