کارشناسی ارشد


ضرایب دروس کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
دروس امتحانی ضریب
زبان تخصصی انگلیسی ۳
مبانی حقوق ۳
کلیات حقوق محیط زیست ۳
شناخت محیط زیست ۲
مقدمات حقوق بین‌الملل ۳
آلودگی‌های محیط زیست ۲

منابع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

۱. آلودگی‌ محیط‌‌زیست

- مهندسی محیط‌زیست، نویسنده: مجید عباسپور، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، جلد ۱ و ۲، ۱۳۸۷، چاپ پنجم

- لایه اوزون و محیط‌زیست، نویسنده: مجید عباسپور، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی

- مواد زائد جامد، نویسنده: قاسمعلی عمرانی، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی

- انرژی، محیط‌زیست و توسعه پایدار، نویسنده: مجید عباسپور، ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

- آلودگی های محیط‌زیست (آب و خاک و هوا و صوت)، نویسنده: مینو دبیری، ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹

- آلودگی‌های محیط‌زیست، نویسنده: فروغ گلکار، علیرضا فرهمند، ناشر: ماندگار، ۱۳۸۹

- شناخت، پیشگیری و کنترل آلودگی‌های محیط‌زیست، نویسنده: هویدی، ناشر: خانیران، ۱۳۹۱

- آلودگی‌های محیط‌زیست، نویسنده: افیونی عرفان منش، ناشر: دانش، ۱۳۹۰

- آلودگی‌های محیط‌زیست (هوا، آب، پسماند، صدا)، نویسنده: نبی اله منصوری، ناشر: آراد کتاب، ۱۳۹۰

- آلودگی هوا، نویسنده: منصور غیاث الدین، ناشر: دانشگاه تهران

۲. مبانی حقوق

- مقدمه علم حقوق، نویسنده: ناصر کاتوزیان، ناشر: گنج دانش، ۱۳۹۲

- قانون مدنی، از مجموعه قوانین حقوقی، ناشر: گنج دانش، مجد، ۱۳۹۲

- قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانین کیفری، ناشر: گنج دانش، مجد، ۱۳۹۲

- جزوه درسی مبانی حقوق، فرهاد دبیری

 

۳. مقدمه حقوق بین الملل

- حقوق بین الملل عمومی، نویسنده: محمدرضا ضیائی بیگدلی، ناشر: گنج دانش، ۱۳۹۲

- بایسته های حقوق بین الملل عمومی، نویسنده: رضا موسی زاده، دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، ۱۳۹۰

- جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی، عباس پورهاشمی

 

۴. کلیات حقوق محیط‌زیست

- حقوق محیط‌زیست، ترجمه: محمدحسن حبیبی، ناشر: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، جلد ۱ و ۲

- مجموعه قوانین و مقررات محیط‌زیست، ناشر: سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۳، جلد ۱ و ۲

 

۵. شناخت محیط‌زیست

- اکولوژی، نویسنده: اردکانی، ناشر: دانشگاه تهران، ۱۳۸۳

- شناخت محیط‌زیست زمین سیاره زنده، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، نویسنده: بوتکین و ادوارد کلر، ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۲

- مبانی محیط‌زیست، ترجمه: وهاب زاده، نویسنده: کنت وانت، ناشر: جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸

- زیستن در محیط‌زیست، ترجمه: مجید مخدوم، ناشر: دانشگاه تهران، ۱۳۸۰