فارغ التحصیل

 


اسامی دانشجویان فارغ التحصیل دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

۱

بهنوش خوش منش زاد

۱۳۸۶

فارغ التحصیل

۲

بیتا آزادبخت

۱۳۸۶

فارغ التحصیل

۳

حسین برزویی

۱۳۸۸

فارغ التحصیل

۴

علی فقیه حبیبی

۱۳۸۹

فارغ التحصیل

۵

سبحان طیبی

۱۳۹۱

فارغ التحصیل