در شرف فارغ التحصیلی

 

اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

۱

ساناز مسعودی

۱۳۸۶

در شرف فارغ التحصیلی

۲

مجتبی توحیدی

۱۳۸۷

در شرف فارغ التحصیلی

۳

رکسانا طورانی

۱۳۸۷

در شرف فارغ التحصیلی

۴

سعید فردوسی

۱۳۸۷

در شرف فارغ التحصیلی

۵

مریم جام بزرگ

۱۳۸۸

در شرف فارغ التحصیلی

۶

زهرا طلیعه علیا

۱۳۸۸

در شرف فارغ التحصیلی

۷

مریم موسوی

۱۳۸۸

در شرف فارغ التحصیلی

۸

بهاره ارغند

۱۳۸۹

در شرف فارغ التحصیلی

۹

فرناز افشار

۱۳۸۹

در شرف فارغ التحصیلی

۱۰

محمدعلی رضایی

۱۳۸۹

در شرف فارغ التحصیلی

۱۱

شیما شهبازی

۱۳۸۹

در شرف فارغ التحصیلی

۱۲

مهوش همایونی

۱۳۸۹

در شرف فارغ التحصیلی

۱۳

الهه پورکریمی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۴

شرفعلی جلولی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۵

مهرزاد جمشیدی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۶

یلدا خلعتبری

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۷

سحر زارعی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۸

شبنم فریبرزی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۱۹

سیدامین نجات

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۲۰

علی مسعودی

۱۳۹۰

در شرف فارغ التحصیلی

۲۱

احمد تواهن

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۲

مونا دوانلو

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۳

ناهید صیرفیان

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۴

سونا قاسمی

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۵

کیومرث کلانتری

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۶

محمد مبینی فر

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۷

محمدرضا محمدی

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۸

حجت نظری

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۲۹

علیرضا نقی زاده

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۳۰

مصطفی نوری

۱۳۹۱

در شرف فارغ التحصیلی

۳۱ مهتاب اژدری مقدم ۱۳۹۱ در شرف فارغ التحصیلی
۳۲ محمد پاک راه ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۳ روناک جلالی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۴ الهام حیدرزاده ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۵ محمدجواد صالحی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۶ امیر عبدوس ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۷ فاطمه علیزاده ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۸ شهرزاد کاشف ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۳۹ منصور محمدی دینانی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۴۰ عاطفه مهدی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۴۱ حسین نوروزی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۴۲ غلامرضا هاشمی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۴۳ نازنین بازغی ۱۳۹۲ در شرف فارغ التحصیلی
۴۴ آیدا آریاپارسا ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۴۵ حسن پسندیده تشکری ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۴۶ مدریک پیرصاحب ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۴۷ داود خوشنویسان ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۴۸ فرزاد زندی ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۴۹ محمدرضا صادقعلی ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۵۰ ابراهیم صفی زاده ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۵۱ آیدا مخترع ۱۳۹۳ در شرف فارغ التحصیلی
۵۲ فرشاد بشیرزادگان ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۳ اعظم پرنده مطلق ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۴ یوسف رهنما مقدم ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۵ لاله زمانی رشت آبادی ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۶ علی اصغر صالحی مفرد ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۷ منیژه گنجعلی نژاد ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۸ شیما نادری ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۵۹ سمیه نقیبی پاکقول ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۶۰ هدی یزدان پناه ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی
۶۱ بیژن خورشیدوند ۱۳۹۴ در شرف فارغ التحصیلی