مقالات چاپ شده دانشجویان

 مقالات چاپ شده توسط دانشجویان گروه حقوق محیط زیست

مقالات انگلیسی:

Geopolitical interaction and international law of energy
Seyed Abbas Poorhashemi, Sahar Zarei, Yalda Khalatbari
Journal of Middle East Applied Science and Technology 
September 2014
Genealogy of international environmental law
Seyed Abbas Poorhashemi, Yalda Khalatbari, Sahar Zarei
Journal of Middle East Applied Science and Technology 
September 2014
Survey of environmental approaches in the view of international trade law and international investment law
Alireza Naghizadeh, Mostafa Noori, Sahar Zarei, Yalda Khalatbari
Journal of Middle East Applied Science and Technology
March 2014
Legal mechanisms to restore the environment
Aghil Jaesmian
Earth Jurisprudence: Building Theory and Practice
Australies Third Wild Law Conference
Griffith University, Brisbane, Queensland
September 2011

 

مقالات فارسی:

پدیده گرد و غبار و مناسبات با کشورهای همسایه غربی ایران
"علل، پیامدها، اقدامات و راهبردها"
دکتر یوسف مولائی، حسن پسندیده، مریم احمدی، مرتضی سبزیان
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری 
5 الی 7 اسفندماه 1393
حق حاکمیت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست
دکتر منصور پورنوری، مرتضی سبزیان
اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران 
15 آذرماه 1393
اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس و بررسی آن از منظر معاهدات بین المللی دریایی
دکتر داریوش کریمی، مرتضی سبزیان
اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران 
15 آذرماه 1393
حمل و نقل کالاهای خطرناک دریایی و مسئولیت پرسنل دریایی در برابر محیط زیست
دکتر فرهاد دبیری، مرتضی سبزیان، هادی سبزیان
شانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC 2014) 
11 الی 14 آذرماه 1393
دیرینه شناسی حقوق بین الملل محیط زیست
دکتر سیدعباس پورهاشمی، یلدا خلعتبری، سحر زارعی
دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (ارائه شفاهی)
پاییز 1393
تعامل ژئوپلتیک و حقوق بین الملل انرژی
دکتر سیدعباس پورهاشمی، سحر زارعی، یلدا خلعتبری
دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (ارائه شفاهی)
پاییز 1393
حفاظت از محیط زیست جهانی از منظر مبانی حقوق اسلامی
سبحان طیبی، مهناز ضرابی، محمدحسین شادمان حقیقی
چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی دانشگاه ساری (ارائه پوستر و ارائه گواهی)
اردیبهشت ماه 1393
مفاهیم بنیادی حق بر محیط زیست بر پایه نظام مدیریتی HSE 
دکتر فرهاد دبیری، علیرضا نقی زاده، سحر زارعی، یلدا خلعتبری و مصطفی نوری
نوزدهمین همایش ملی - منطقه ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران (ارائه شفاهی)
اسفندماه 1392
بررسی سیر تاریخی قوانین و مقررات مدیریت پسماند در ایران
سحر زارعی، یلدا خلعتبری، علیرضا نقی زاده، مصطفی نوری
اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (ارائه شفاهی)
بهمن ماه 1392
تحلیل لایحه جامع خاک از منظر آلودگی خاک
دکتر لعبت تقوی، علیرضا نقی زاده، مصطفی نوری
اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (ارائه پوستر)
بهمن ماه 1392
بررسی رویکردهای زیست محیطی از منظر حقوق تجارت بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین الملل
علیرضا نقی زاده، مصطفی نوری، سحر زارعی، یلدا خلعتبری
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (ارائه پوستر)
دی ماه 1392
بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست
دکتر سید عباس پورهاشمی، سحر زارعی، یلدا خلعتبری
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی (علمی - پژوهشی)، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 39، ص61 - 90
بهار و تابستان 1392
مسئولیت بین المللی برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس
سبحان طیبی، لعبت تقوی، سیدعلی تقی زاده دیوا
دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس (ارائه شفاهی)
12 اردیبهشت 1392
حقوق بین الملل محیط زیست با پیشگیری از وقوع جنگ توسعه پایدار را تضمین می کند
مصطفی نوری، دکتر سید عباس پورهاشمی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 اسفندماه 1391
ظرفیتهای حقوقی مقابله با آلودگی آب و چالش های آن
دکتر فرهاد دبیری، مصطفی نوری
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 اسفندماه 1391
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران و هند
دکتر فرهاد دبیری، دکتر سید عباس پور هاشمی، یلدا خلعتبری و سحر زارعی
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن (ارائه شفاهی)
25 و 26 بهمن ماه 1391
جایگاه اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست
ابزاری جهت حفاظت از منابع طبیعی
دکتر سیدعباس پورهاشمی، بهاره ارغند، محمدعلی رضایی آهنگران، علی فقیه حبیبی
نخستین همایش حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس (ارائه شفاهی)
25 آبان ماه 1391
نگاهی حقوقی به سازکارهای قانونی ملی و بین المللی مسئله آلودگی هوا ایران
سبحان طیبی، شیما نادری
همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس(ارائه پوستر)
آبان ماه 1391
چالش های جهانی حقوقی بین الملل محیط زیست
(تغییرات آب و هوایی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی)
دکتر لعبت تقوی، سبحان طیبی
فصلنامه علمی ترویجی مطالعات پلیس بین الملل - اینترپل
پاییز 1391
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (ارائه پوستر)
مردادماه 1392
خلیج فارس در تقابل و تعامل با موضوعات نوظهور زیست محیطی و تصمیمات جهانی
با تاکید بر دستورکار ریو + 20 جهانی
سبحان طیبی، نرگس صفار
اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس(ارائه پوستر)
9 و 10 اردیبهشت ماه 1391

 

دانش جویان، اساتید و متخصصین محترم حوزه حقوق محیط زیست در صورت تمایل به منظور درج مقالات خویش در وب سایت دانشکده محیط زیست و انرژی مقالات خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال فرمایید:

ELG.1393@gmail.com