پیشینه گروه

 

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله رشته های آموزشی است که کاربردهای متنوع آن در وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مختلفی نظیر وزارت نیرو، شرکت آب، شرکت برق، شرکت گاز، مخابرات، شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران، شهرداری ها، هواشناسی، منابع طبیعی و بطور کلی نهادهایی که به نحوی با نقشه و داده های مکانی در ارتباط هستند، موجب گردیده تا در سالیان اخیر توجه اغلب افراد (از جمله محققان و پژوهشگران) به این رشته تحصیلی جلب شود. در این راستا، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از جمله برجسته ترین گروه های تخصصی در دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است که فعالیت خود را با پذیرش دانشجویان و علاقمندان به این رشته، از سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی ارشد و نیز در سال ۱۳۹۵ در مقطع دکتری آغاز نموده است. گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، اولین گروه تخصصی در این حوزه در سطح کشور است که در آن پذیرش دانشجویان در چهار گرایش " مطالعات شهری و روستایی"، " مطالعات منابع آب و خاک"، " مطالعات مخاطرات محیطی" و " هواشناسی ماهواره ای" صورت پذیرفته است. دانش آموختگان این رشته می توانند پس از فراغت از تحصیل، در ارگان ها و سازمان های مسئول مدیریت شهری و روستایی، برنامه ریزی، مدیریت مخاطرات طبیعی، منابع طبیعی، مدیریت منابع، شهرداری ها، ادارات محیط زیست و به طور کلی سازمان هایی که با نقشه و داده های مکانی در ارتباط هستند، مشغول بکار شوند.

 

مدیر گروه:

دکتر علیرضا وفایی نژاد‌


پست الکترونیک: a_vafaei@srbiau.ac.ir