لیست پایان نامه های دفاع شده

 

فهرست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
 

به علت کمبود فضا از عناوین سید، خانم و آقا و... چشم پوشی شده است.

تاریخ تصویب
(گروه)

تاریخ
تصویب (دانشکده)

تاریخ
دفاع

عنوان پایان نامه

راهنما

مشاور دانشجو

 

۸۶/۰۹/۰۸  

طراحی و سازماندهی رود جاجرود (گرمابدره) به منظور کنترل سیلاب و توسعه گردشگری با تاکید بر طراحی کاربریهای محیطی

دکتر مجتبی انصاری

دکتر ماجدی نعیمی صدف روستاد

۸۹/۱۲/۲۰

۸۸/۰۲/۳۱  

ارزیابی منظر و محیط پارک جنگلی سرخه حصار با هدف استفاده بهینه تفرجی و ساماندهی خدمات آن

دکتر مجتبی انصاری

دکتر فرشته حبیب پیمان محمدی مقدم

۹۰/۰۹/۱۲

۹۰/۰۹/۲۷  

مطالعه مکانسنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه جواهرده رامسر

دکتر عبدالهادی دانشپور

دکتر حسنعلی لقایی
دکتر فریده عتابی
جعفر جمشیدی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰  

طراحی محیط و منظر فضای شهری مفصل ثامن مشهد مقدس با رویکرد ارتقای کیفیت محیط زیست

دکتر حسن دارابی

دکتر محسن کافی

سپیده آقاخانی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰  

طراحی و ساماندهی محیط و منظر فرهنگی مسیرهای گردشگاهی روستای کندوان به منزله اکوموزه

دکتر مجتبی انصاری

دکتر حسنعلی لقایی

ثمره باورقی بناب

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰  

ارزیابی پایدار منظر در نواحی شهری راهکارهای بهبود آن بر اساس اصول منظر پایدار
(مطالعه موردی: پارک لاله منطقه ۶ شهرداری تهران)

دکتر حسنعلی لقایی

دکتر هومن بهمن پور خاطره رضوانی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰  

ساماندهی و طراحی محیط و منظر رودخانه نکاء با تکیه بر نقش اکولوژیک آن

دکتر حسنعلی لقایی

دکتر مجتبی انصاری

فاطمه عمادی جمالی

۹۲/۰۶/۱۰

۹۲/۰۶/۱۲  

طراحی مفهومی منظر با رویکرد اجتماعی در شهر تهران

دکتر مهدی خاکزند

دکتر عبدالهادی دانشپور

دکتر حمیدرضا غفارزاده

ساناز حاجی سلطانی

۹۲/۰۶/۱۰

۹۲/۰۶/۱۲ ۷/‏۴/‏۹۳

طراحی محیطی محوطه با تاکید بر جنبه های زیست محیطی
(نمونه موردی: مجتمع آموزشی دخترانه تقوی نیا)

دکتر مهدی زندیه

دکتر محسن کافی

مریم آوینده

۹۲/۰۶/۱۰

۹۲/۰۶/۱۲ ۱۱/‏۰۴/‏۹۳

احیای گردشگری با هدف پیاده روی در مسیر فرحزاد تا امامزاده داوود

دکتر سینا رزاقی اصل

دکتر محمد مهدی غیایی

سحر جلالی مقدم

۹۲/۰۶/۱۰

۹۲/۰۶/۱۲ ۱۱/‏۰۴/‏۹۳

طراحی محیط و منظر پایدار با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در پارک های شهری
(مطالعه موردی: پارک نیلوفر منطقه یک شهرداری تهران)

دکتر سینا رزاقی اصل

دکتر محمد مهدی غیابی

سعیده حکیمی زاد

۹۲/۰۲/۲۱

۹۲/۰۲/۲۵ ۱۵/‏۰۵/‏۹۳

اصول طراحی فضای سبز غیرهمسطح بر اقراز پارکینیگ های عمومی شهری (پارکینگ) در جهت توسعه فضای سبز و بهبود شرایط زیستی
(مطالعه موردی: شهر مشهد)

دکتر محسن کافی

دکتر حسن دارابی
دکتر مهدی زندیه

عاطفه عصفوری

 

  ۱۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی سبز راه در حاشیه بزرگراه ها برای ایجاد شبکه زیست محیطی شهری

(بزرگراه شهید عمرانی واقع در منطقه ۱۸ تهران)

دکتر محسن کافی

دکتر مجتبی انصاری

نادیا انتخاب

 

  ۱۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی پایدار لکه های رها شده شهری دارای مخاطرات اجتماعی از دیدگاه اکولوژی منظر

(تبدیل آرامستان قدیمی مشیریه به فضای سبز شهری)

دکتر مهدی زندیه

دکتر محسن کافی

لاله امینی بروجنی

 

  ۱۷/‏۰۶/‏۹۳

طراحی اکولوژیکی منظر رودخانه درون شهری با تاکید بر ایجاد امنیت

(بخشی از رودخانه کارون در شهر اهواز)

دکتر عبدالهادی دانشپور

-

مریم بوستانی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰ ۲۲/‏۰۶/‏۹۳

مکان یابی و طراحی محورهای سایت گردشگری متمرکز در اراضی مجاور دریاچه ی سد ماملو

دکتر علی جوزی

دکتر مجتبی انصاری

رومینا جعفرزاده راستین

۹۲/۰۶/۱۰

۹۲/۰۶/۱۲ ۲۲/‏۰۶/‏۹۳

طراحی شبکه های ورزش همگانی با رویکرد ارتقا شرایط اکولوژیک (مطالعه موردی: رود دره کن)

دکتر علیرضا میکائیلی

دکتر محسن کافی

پریسا رضایی

 

  ۲۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی باغ بهشت زمینی (با رویکرد هندسه فراکتال و اکولوژیک)

دکتر مهدی خاکزاد

دکتر نعمت اله خراسانی

-

سارا اعتباری

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی پارک دوستار کودک
(مطالعه موردی: پارک شهدای یافت آباد)

دکتر مهدی خاکزاد

دکتر لعبت تقوی

شیوا حسن زادگان

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی مناظر مقدس شهری
(نمونه موردی: آستانه امامزاده حسن تهران)

دکتر مهدی خاک زند

-

داود قربان زاده

 

  ۲۵/‏۰۶/‏۹۳

طراحی منظر شفابخش با رویکرد ارتقای سلامت سالمندان

(پارک شهدای وردآورد)

دکتر مهدی خاک زند

دکتر لعبت تقوی

سیما نصیریانی

 

  ۲۹/‏۰۶/‏۹۳

طراحی پیاده راه به منظور ارتقای کیفیت های فضاهای شهری و دستیابی به شهر پیاده مدار

(خیابان امیرکبیر در منطقه ۲۲)

دکتر مهدی خاک زند

دکتر عبدالهادی دانشپور

امیر میررحیمی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰ ۳۰/‏۰۶/‏۹۳

طراحی منظر گذرهای شهری با تاکید بر هویت بر زمینه ای و طبیعی (مطالعه موردی: اتوبان شهید چمران تهران)

دکتر میثم معصومی

دکتر حسنعلی لقایی

آمیتیس جوادشهیدی

۹۰/۰۹/۱۲
۹۱/۰۶/۱۰

۹۰/۰۹/۲۷
۹۱/۰۶/۱۷

۳۰/‏۰۶/‏۹۳

طراحی اقلیمی محوطه خانه های ویلایی با محوریت توسعه پایدار با تاکید بر محوریت اکولوژیک تهران

دکتر مسعود منوری

دکتر حسنعلی لقایی رضا عرب نجفی

۹۲/۰۶/۲۵

۹۲/۰۶/۳۰ ۳۰/‏۰۶/‏۹۳

طراحی تفرجگاهی بین راهی با رویکرد طراحی منظر پایدار شهر آمل

دکتر میثم معصومی

دکتر حسنعلی لقایی

صدیقه ملاآقاجانزاده

۹۲/۰۷/۱۵

۹۲/۰۷/۳۰ ۳۱/‏۰۶/‏۹۳

طراحی و تدوین مدل تحلیلی اکولوژی پارک های شهری
(مطالعه موردی: پارک نرگس)

دکتر فرح حبیب

-

طاهره بیگم زرآبادی

۹۱/۰۶/۲۵

۹۱/۰۶/۳۰ ۰۹/‏۰۷/‏۹۳

طراحی اکوپارک رودکناری با تمرکز بر حفظ تنوع زیستی
(مطالعه موردی: رودخانه سبزرود، رویان، مازندران)

دکتر مجتبی انصاری

دکتر کیانوش سوزنچی

امین زحمت کش

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۱۹/‏۰۹/‏۹۳

طراحی مزرعه شهری
(نمونه موردی: بوستان ولایت منطقه ۹)

دکتر مهدی خاک زند

دکتر نعمت الله خراسانی

علی عباسپور

۹۲/۰۹/۲۰

۹۲/۰۹/۲۵ ۲۳/‏۱۰/‏۹۳

طراحی و ساماندهی رود دره قوری چای با رویکرد زیست محیطی

دکتر حسنعلی لقایی

-

حسن الیاسی

۹۲/۰۹/۲۰

۹۲/۰۹/۲۵ ۲۳/‏۱۰/‏۹۳

طراحی حاشیه آبراهه متروکه سلیمانخانی با لحاظ اصول طراحی و توسعه پایدار

دکتر حسنعلی لقایی

-

مازیار حاجی میرزا آقاسی

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۵/‏۱۱/‏۹۳

تاثیر طراحی محیط در ارتقاء میزان ایمنی فضاهای جنگل کاری شده (مطالعه موردی: پارک جنگلی ساحل تهران)

دکتر مجتبی انصاری

-

بهاره بحق

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۵/‏۱۱/‏۹۳

طراحی پارک کشاورزی شهری با رویکرد مشارکت مردمی
(نمونه موردی: زمین های جنوبی دانشگاه تهران)

دکتر کیانوش سوزنچی
دکتر علی نیکبخت

-

عاطفه شفیعی

۹۲/۰۷/۱۵

۹۲/۰۷/۳۰ ۲۵/‏۱۱/‏۹۳

طراحی محیطی گردشگاهی ساحلی با رویکرد توسعه پایدار

دکتر کیانوش سوزنچی

-

شیلان محمدی راد

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۵/‏۱۱/‏۹۳

قابلیت سنجی و ارائه طراحی پایدار فضای سبز در راستای بهسازی اماکن تخلیه نخاله منطقه ۴ شهرداری تهران

دکتر فرشته حبیب

 

شبنم نوری سیگاروردی

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۸/‏۱۱/‏۹۳

طراحی مجموعه تفریحی ساحلی در راستای باز زنده سازی منظر بندر تاریخی - صنعتی سیراف

دکتر کیانوش سوزنچی

دکتر حسنعلی لقایی

-

فروغ افشاری اسفندواجانی

۹۲/۱۱/۱۵ ۹۲/۱۱/۳۰ ۲۸/‏۱۱/‏۹۳ طراحی فضای مکث شهری با رویکرد زیباسازی منظر شهری - لاله زار قدیم دکتر سارا نهیبی دکتر حسنعلی لقایی سمیرا الهی

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۸/‏۱۱/‏۹۳

طراحی منظر محله پیاده مدار با تاکید بر سرزندگی محله تجریش

دکتر سارا نهیبی

دکتر حسنعلی لقایی

عارفه بابائی

۹۲/۰۹/۲۰

۹۲/۰۹/۲۵ ۲۸/‏۱۱/‏۹۳

منظرسازی جاده با استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی در مناطق خلیج عمان

دکتر حسنعلی لقایی

-

محمد غلامی

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۱۷/‏۰۵/‏۹۴

طراحی پایدار اکوتوریسمی در مناطق ساحلی
(نمونه موردی: سواحل آشوراده)

دکتر محسن کافی

دکتر حسن دارابی

لیلا محمد نسب عمران

 

  ۰۲/‏۰۶/‏۹۴

مکانیابی و طراحی پارک آسمان تاریک با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه

(شهرستان بم)

دکتر علی جوزی

دکتر مسعود منوری

سپیدا دارابی

 

  ۱۸/‏۰۶/‏۹۴

طراحی محل دفن پسماند جهت توسعه فضای سبز و بهبود شرایط زیستی

(شهرستان کرج)

دکتر راضیه رحیمی

-

مریم ادیب

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰ ۲۴/‏۰۶/‏۹۴

مکانیابی و طراحی محورهای پیاده راه گردشگری ارتباط دهنده مراکز تاریخی ری برج طغرل، دیوار رشکان، ابن بابونه

دکتر عبدالهادی دانشپور

-

ریحانه ظفری

 

  ۳۱/‏۰۶/‏۹۴

ارزیابی اثرات بصری بر منظر فرهنگی قلعه رودخان در راستای طراحی پایدار محیطی

دکتر حسنعلی لقایی

-

آلاله رحیمی

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰  

طراحی و ساماندهی منظر رود دره ورد آورد با تاکید بر اصول معماری پایدار

دکتر مهدی زندیه

-

مریم سرخوش سیار

۹۲/۱۱/۱۵

۹۲/۱۱/۳۰  

طراحی محیطی همگن با هویت منظم میراث طبیعی

دکتر علیرضا میکائیلی تبریزی

دکتر حسنعلی لقایی

مهسا بذرافشان

    ۰۶/‏۱۱/‏۹۴ طراحی محیط و منظر دریاچه سفیدرود منجیل با رویکرد اکوپارک دکتر بهرنگ بهرامی دکتر نعمت اله خراسانی خدیجه حسینی
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

احیای باغ شهر کرج با تمرکز بر گسترش شبکه فضاهای سبز

(منطقه جهانشهر)

دکتر کیانوش سوزنچی دکتر مجتبی انصاری رکسانا احمدی خوشبخت
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

طراحی محیط و منظر پایدار در محوطه تاسیسات آبی، تصفیه خانه فاضلاب شهری (هوازی) شهر قدس

دکتر علیرضا میکائیلی تبریزی دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان داریوش چیبائی آقاگل
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

بهسازی و طراحی مجموعه ورزشی با رویکرد منظر اکولوژیک

(مجموعه ورزشی پیام)

دکتر محسن کافی مهندس حسین موسوی فاطمی فاطمه شیخانی
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

طراحی محیط ارگ راین کرمان با رویکرد گردشگری پایدار و محوریت منظر فرهنگی

دکتر هومن بهمن پور

دکتر محسن کافی

مهندس حسین موسوی فاطمی امیرحسین میرحسینی
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

کاربرد HSE در طراحی فضای سبز تهران - بررسی، تحلیل، راه حل های اجرایی

(پارک جنگلی سرخه حصار)

دکتر مجتبی انصاری دکتر عبدالهادی دانشپور یوسف نیکرو
    ۲۴/‏۱۱/‏۹۴

طراحی پارک های شهری با تاکید بر اثر شفابخشی گیاهان در ارتقای سلامت استفاده کنندگان

(پارک بهاران منطقه ۱۷ شهرداری تهران)

دکتر کیانوش سوزنچی دکتر مجتبی انصاری اکرم واحد
    ۲۶/‏۱۱/‏۹۴ ارائه الگوهای مناسب طراحی پارک آرامش با تاکید بر مولفه‌های زیباشناختی بصری دکتر سارا نهیبی دکتر فرشته حبیب زینت میرموسوی
    ۲۶/‏۱۱/‏۹۴ احیای باغ تاریخی نگارستان با رویکرد ارتقای حس مکان و خاطرات جمعی دکتر سارا نهیبی دکتر فرشته حبیب نسرین غریب حسینی
    ۲۶/‏۱۱/‏۹۴ طراحی پارک کودک با رویکرد پیشگیری از جرم و افزایش امنیت دکتر سارا نهیبی - سارا جزایری
    ۲۶/‏۱۱/‏۹۴

باززنده سازی و طراحی پارک های شهری با هدف ارتقای کیفیت محیطی

(پارک امید منطقه ۱۰ تهران)

دکتر سارا نهیبی دکتر زهرا زرآبادی نگار فروزش

۹۱/۰۳/۱۰

۹۱/۰۳/۱۵ ۹۴/۱۱/۲۷

طراحی فضای سبز در محیط زندانها و بررسی آثار آن بر رفتار زندانیان (نمونه موردی: زندان مرکزی اصفهان)

دکتر داریوش کریمی
دکتر حسنعلی لقایی

دکتر فریده عتابی
دکتر محسن کافی

علیرضا اسماعیلی

 

  ۹۴/۱۱/۲۷

باززنده سازی منظر فرهنگی تالاب درون شهری با رویکرد آسیب شناسی و آنالیز لایه های تاریخی

دکتر محمدرضا مثنوی

دکتر حسنعلی لقایی

نگار رحیم زاده

 

  ۹۴/۱۱/۲۷

طراحی منظر فرهنگی در راستای باززنده سازی کبوترخانه های صفوی در اصفهان با رویکرد توسعه گردشگری (اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی)

دکتر حسنعلی لقایی

مهندس حسین موسوی فاطمی

آمنه سالمی خوزانی

 

  ۹۴/۱۱/۲۷

طراحی محیط و منظر روستاهای گردشگرپذیر با تاکید بر طراحی مشارکتی

(روستای جلیزجند)

دکتر حسن دارابی

دکتر حسنعلی لقایی

-

یلدا صادقی مفرد

 

  ۹۴/۱۱/۲۷

احیاء محور اکولوژیک شهر بیرجند از شمال تا جنوب و طراحی محور جنوبی (بنددره) با رویکرد اکوتوریسم

دکتر حسنعلی لقایی

مهندس حسین موسوی فاطمی

شیما یزدان مهر

 

  ۹۵/۰۴/۰۶

طراحی پارک عناصر چهارگانه (آتش، هوا، آب و خاک) با رویکرد جلب توجه به طبیعت

(پارک شهری شهرضا)

دکتر کیانوش سوزنچی

دکتر فرح حبیب

فرناز ناظم
    ۰۸/‏۴./‏۹۵

طراحی فضاهای باز و مرکزی شهرهای جدید با رویکرد ارتقا کیفیت و هویت منظر

(شهر جدید بهرستان اصفهان)

دکتر حسنعلی لقایی

مهندس حسین موسوی فاطمی مهدی طبائیان نژاد
    ۱۴/‏۴./‏۹۵

طراحی مجتمع هوانوردی - گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

(فرودگاه آزادی)

دکتر حسنعلی لقایی

دکتر محسن کافی

- نیلوفر اصلاحی
    ۲۲/‏۴./‏۹۵

طراحی منظر نواحی ساحلی حاشیه بنادر در راستای توسعه پایدار

(طراحی سواحل حاشیه بندر بوشهر)

دکتر محسن کافی دکتر سارا نهیبی غزاله رفیعی

۹۲/۰۷/۱۵

۹۲/۰۷/۳۰ ۰۸/‏۰۶/‏۹۵

طراحی پارک جنگلی تلو با نگرش توسعه پایدار
(واقع در محدوده شهرداری تهران منطقه ۴)

دکتر مجتبی انصاری

-

حامد پارسی

    ۲۱/‏۶./‏۹۵

طراحی پارک کودک با رویکرد آموزش پایدارسازی محیط زیست

(بوستان خلیج فارس، منطقه ۳ شهرداری تهران)

دکتر سارا نهیبی دکتر مجید عباسپور سروش ساسانی
    ۲۱/‏۶./‏۹۵ طراحی محوطه فرودگاه بین المللی پیام با تاکید بر اصول طراحی محیط و منظر پایدار دکتر سارا نهیبی دکتر فرشته حبیب صدیقه ناجی زاده
    ۱۲/‏۱۱/‏۹۵ طراحی محیط و منظر روستای هجیج در راستای گردشگری پایدار روستا دکتر سارا نهیبی دکتر فرشته حبیب سمیه کریمی
    ۱۲/‏۱۱/‏۹۵ طراحی محوطه بیمارستان میلاد تهران در راستای ارتقای آسایش بصری و سرزندگی مراکز درمانی دکتر سارا نهیبی دکتر محسن کافی سمیه کیانپور
    ۱۲/‏۱۱/‏۹۵

طراحی منظر فرهنگی متناسب با الگوی باغ ایرانی با تاکید بر منظرسازی مناطق خشک

(باغ ایرانی پارک بهشت شهر بهارستان)

دکتر سارا نهیبی دکتر محسن کافی آزاده فرید
    ۱۲/‏۱۱/‏۹۵ طراحی منظر تفرجگاهی حاشیه رودخانه های شهری در راستای احیای محور اکولوژیک

دکتر سارا نهیبی

دکتر محسن کافی

مهندس حسین موسوی فاطمی شبنم امامی
    ۱۹/‏۱۱/‏۹۵ بازآفرینی باغ هشت بهشت اصفهان با تاکید بر الگوی وحدت بخش باغسازی ایرانی در دوران صفوی دکتر سارا نهیبی مهندس حسین موسوی فاطمی متین خاکی
    ۱۹/‏۱۱/‏۹۵

طراحی و باززنده سازی منظر فرهنگی تاریخی شهری با رویکرد گردشگری شهری پایدار

(گذر تاریخی میرزامحمود وزیری تا امام زاده یحیی)

دکتر هومن بهمن پور مهندس حسین موسوی فاطمی مرجان کبیری هندی
    ۱۹/‏۱۱/‏۹۵

زیباسازی منظر شهری با هدف ارتقاء هویت شهری

(چهارراه مخبرالدوله تا میدان بهارستان)

دکتر محمدرضا مثنوی دکتر سارا نهیبی هدی خیاطون
    ۱۹/‏۱۱/‏۹۵

طراحی و بازآفرینی سبز شهری با نگرش شهر اکولوژیک مدار پایدار

(پارک جنگلی چهارصد دستگاه بروجن)

دکتر سارا نهیبی مهندس حسین موسوی فاطمی نگار براتی بروجنی
    ۱۹/‏۱۱/‏۹۵ احیای محور اکولوژیک از دره ی رودخانه کرج تا مجموعه ی صنعتی مپنا با رویکرد توسعه ی فضای سبز افقی و عمودی دکتر حسنعلی لقایی مهندس حسین موسوی فاطمی نهال سیمایی
    ۰۱/‏۱۲/‏۹۵

طراحی اکولوژیک شهرک های مسکونی حاشیه کلانشهر با رویکرد فضای سبز غیرمسطح

(شهرک چیتگر)

دکتر حسنعلی لقایی

دکتر محسن کافی

مهندس حسین موسوی فاطمی ساره پیرزاده
    ۱۴/‏۱۲/‏۹۵

طراحی پیاده راه سبز به منظور پیوند مجدد محلات جدا شده شهری از طریق بازیابی اراضی قهوه ای

(اراضی به جامانده از خط آهن تهران - تبریز حدفاصل خیابان شهید برادران حسینی تا خیابان یافت آباد، منطقه ۱۷ شهرداری تهران)

دکتر فرشته حبیب دکتر کیانوش سوزنچی یاسمین میرزایی
    ۲۴/‏۰۳/‏۹۶

طراحی منظر دانشگاهی با رویکرد ارتقاء سرانه فضای سبز و کیفیت های بصری

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

دکتر محسن کافی دکتر سارا نهیبی رامین حیدری