اطلاعیه های گروه

 

برگزاری جلسه گروه ارزیابی و آمایش سرزمین:

جلسه گروه ارزیابی و آمایش سرزمین روز چهارشنبه ۴ مرداد ۹۶ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

گروه ارزیابی و آمایش سرزمین

 

قابل توجه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد ارزیابی:

دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش لازم است که پروپوزال خود را حداقل یک هفته قبل از جلسه گروه به ایمیل اعضای گروه ارسال نمایند:
(حضور اساتید راهنما در جلسه دفاع از پروپوزال الزامی است)

۱. دکتر محمود شریعت mahmoud.shariat@yahoo.com
2. دکتر مسعود منوری monavarism@yahoo.com
3. دکتر فروغ فرساد (سرپرست گروه) forough.farsad@yahoo.com
4. دکتر مریم رباطی maryamrobati1984@gmail.com
5. دکتر راضیه رحیمی azadrahimi58@gmail.com
6. دکتر لعبت تقوی taghavi_lobat@yahoo.com
7. دکتر هانیه نیکومرام hani.nikoo@gmail.com
8. دکتر امین رضا نشاط neshat.aminreza@gmail.com
9. دکتر ایرج دانا tooraj_da@yahoo.com