پیشینه گروه

 

(کارشناسی ارشد)

نظر به اهمیت جایگاه انرژی و اقتصاد انرژی در اقتصاد ملی و اهمیت جهانی آن، پرداختن به جنبه های اقتصادی موضوع انرژی، رسالت اصلی مباحث رشته اقتصاد انرژی در مقطع کارشناسی ارشد است که از سال ۱۳۸۹ واحد علوم و تحقیقات تهران در کنار معدودی از دانشگاه های کشور به ترتیب نیروی انسانی توانمند در این رابطه همت گمارده است. فارغ التحصیلان این رشته به عنوان کارشناسانی تلقی می شوند که از جهات علمی و عملی قادر به انجام برنامه ریزی های کلان در زمینه تولید و مصرف انرژی جهت پیشنهاد راه حل های مناسب برای برطرف ساختن مشکلات موجود در این زمینه، دستور کار اصلی اعضای گروه اقتصاد انرژی به شمار می آید.

 

سرپرست گروه:
 دکتر مصطفی پناهی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com