کارگاه آموزشی کاربرد GIS در طراحی محیط زیست
کارگاه آموزشی

کاربرد ArcGIS در طراحی محیط زیستزمان برگزاری: سال ۹۵


در دو جلسه ۸ ساعته

در دانشکده محیط زیست و انرژی


جهت اطلاعات بیشتر به طبقه چهارم (دبیرخانه) دانشکده محیط زیست و انرژی

جناب آقای آریایی نژاد مراجعه نمایید

و یا با شماره ۲-۴۴۸۶۱۶۸۱ داخلی ۵۴۰۱ تماس حاصل فرمایید.