پیشینه گروه(کارشناسی ارشد)

این گروه در سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو نموده است. زمین شناسی زیست محیطی رشته ای است که بر کاربردهای یافته های تحقیقات زمین شناسی در کاربری اراضی و مهندسی عمران تمرکز می نماید. این رشته مانند رشته زمین شناسی شهری با اثرات فعالیتهای انسانی بر محیط زیست فیزیکی مرتبط است (مانند آلودگی های منابع آب توسط فاضلابها و پسماندهای شیمیایی سمی). سایر ملاحظات مهم زمین شناسی زیست محیطی مشتمل بر موارد زیرند:
احیای اراضی معدنی، تعیین اراضی پایدار برای احداث ساختمانها و سایر تجهیزات و مکانیابی منابع مورد نیاز تهیه مواد ساختمانی نظیر شن و سنگریزه. خطرات زمین شناختی، آلاینده های ژئوشیمابی و علل و عوامل ناهنجاریهای زیست محیطی در علوم زمینی.
دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه‌های محیط زیست و زمین‌شناسی، همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کار گرفته شوند.

 

- سرپرست گروه:

دکتر علیرضا قراگوزلو


پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com