اسامی دانشجویان دکتری

 

اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری مهندسی سیستمهای انرژی - مدلسازی انرژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

وضعیت تحصیلی

۱

حمیدرضا اخوان ارمکی

در حال تحصیل

۲

حسین اصغری فریاد

در حال تحصیل

۳

نوید باقری

در حال تحصیل

۴

رونالد بغوزیان

در حال تحصیل

۵

حسین ترابی

در حال تحصیل

۶

میثم جمشیدیان

در حال تحصیل

۷

محمد حسین پور

در حال تحصیل

۸

اصغر حکیمی

در حال تحصیل

۹

زینب حمیدزاده

در حال تحصیل

۱۰

مجید رئوفی

در حال تحصیل

۱۱

رضا رشیدی

در حال تحصیل

۱۲

ژوان رشیدی

در حال تحصیل

۱۳

طوس رضائی

در حال تحصیل

۱۴

ابراهیم روهانی

در حال تحصیل

۱۵

سارا شمشیری

در حال تحصیل

۱۶

غلامرضا شهیدیان اکبر

در حال تحصیل

۱۷

بهرام صناعی مقدم

در حال تحصیل

۱۸

قاسم عالمی

در حال تحصیل

۱۹

سیدمهدی عبادی

در حال تحصیل

۲۰

علیرضا عبداله شیرازی

در حال تحصیل

۲۱

رضا علائی

در حال تحصیل

۲۲

نیما علیزاده

در حال تحصیل

۲۳

امیر فولادی وندا

در حال تحصیل

۲۴

حمید قمی

در حال تحصیل

۲۵

علیرضا کرجی بان ماهر

در حال تحصیل

۲۶

علی گودینی

در حال تحصیل

۲۷

کمیل مایلی رستمی

در حال تحصیل

۲۸

محمود مجیدی

در حال تحصیل

۲۹

محمد معرفتی

در حال تحصیل

۳۰

افشین ملحمی گردوان

در حال تحصیل

۳۱

وحید نجفی

در حال تحصیل

۳۲

نیما نعمت زاده

در حال تحصیل

۳۳

سید یحیی نوبخت

در حال تحصیل

۳۴

علی نوروزی

در حال تحصیل