بر اساس نام استاد

 

طرح دروس بر اساس نام استاد در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

نام استاد

نام درس

طرح

دکتر فرهود آذرسینا استاتیک
 
دکتر حسین آقامحمدی اصول مدیریت مخاطرات محیطی
اصول و فیزیک سنجش از دور
محاسبات نرم در علوم اطلاعات زمین
مدل‌های رقومی زمین
مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی
 
دکتر علی اصغر آل شیخ کاربرد ساج در هواشناسی
مدل رقومی زمین
 
دکتر همایون احمدپناهی مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی
 
دکتر آیدا احمدی انرژی و محیط زیست
تئوریهای مدیریت پیشرفته
روش تحقیق
زبان تخصصی
مدیریت ایمنی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت کنترل آلودگی های محیط زیست
 
دکتر حسن احمدی آبخیزداری
برف و بهمن
ژئومورفولوژی پیشرفته
 
دکتر مجید احمدیان اقتصاد کلان
ا قتصاد کلان (پیش نیاز)
اقتصاد محیط زیست پیشرفته ۱
حسابداری زیست محیطی پیشرفته
 
دکتر رضا ارجمندی بوم سیستم‌های طبیعی ایران (خشکی و آبی)
چالش های زیست محیطی منطقه ای و بین المللی
مدیریت پروژه
مدیریت محیط زیست
موضوعات ویژه در محیط زیست
 
دکتر سارا اله یاری بیک ابزارشناسی و عملیات میدانی در جو و اقیانوس
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
روش تحقیق
ریاضیات کاربردی
صوت در دریا
فیزیک دریا
 
دکتر جلیل ایمانی ارزیابی زیستگاه
بوم شناسی تکمیلی مهره داران
پویایی شناسی جمعیت
تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان
روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
ژنتیک عمومی
مدیریت تالاب‌ها و پرندگان مهاجر
مدیریت تنوع زیستی
مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده
 
دکتر فرزام بابایی اکولوژی صنعتی
روش تحقیق
روش‌ها و تکنیک‌های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست
کارگاه مدیریت محیط زیست (۲)
مدیریت محیط زیست
 
دکتر ساسان بابایی کفاکی آمایش سرزمین
آمایش سرزمین تکمیلی
سامانه اطلاعات جغرافیایی
سامانه اطلاعات جغرافیایی تکمیلی
سنجش از دور
سنجش از دور تکمیلی
 
دکتر خسرو باختری انرژی آب
مهندسی فرآیند
 
دکتر علیرضا بازارگان مدیریت پسماندهای جامد
 
دکتر بهزاد بازیار آمار
روش های آنالیز دستگاهی
کاربرد مواد چندسازه چوبی
 
دکتر مهدی برقعی تصفیه فاضلاب‌های صنعتی
 
دکتر سعید بهزادی پردازش تصاویر دیجیتالی
سنجش از دور گرمایی
سنجش از دور مایکروویو و تصاویر راداری
 
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی تلاطم در دریا
دینامیک جریان ها و امواج ساحلی
دینامیک سیالات جوی و اقیانوسی
گردش اقیانوس
مباحثی در دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
 
دکتر شهرام بیک پور آلودگی منابع آب
زمین شناسی زیست محیطی در پروژه‌های مهندسی
زمین شیمی زیست محیطی
ژئومورفولوژی
کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک
کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی
مبانی کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی
منابع معدنی و محیط زیست (زمین شناسی زیست محیطی)
منابع معدنی و محیط زیست (سنجش از دور)
 
دکتر مصطفی پناهی اقتصاد ایران
اقتصاد خرد (دکتری)
اقتصاد خرد
اقتصاد منابع طبیعی (دکترا)
اقتصاد منابع طبیعی (کارشناسی ارشد)
مبانی اقتصاد
نظریه های اقتصادی منابع انرژی پایان پذیر و تجدیدشونده
 
دکتر محمدحسن پنجه شاهی آنالیز پینچ
 
دکتر عباس پورهاشمی تحلیل اصول حقوق بین الملل محیط زیست
تحلیل معاهدات زیست محیطی
حفاظت از محیط زیست در رویه‌های قضائی بین المللی
حفاظت محیط زیست در آرا دادگاه‌ها و رویه قضائی
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق تطبیقی محیط زیست
روش تحقیق در حقوق محیط زیست
 
دکتر محمدرضا تابش اسلام و محیط زیست
 
دکتر لعبت تقوی آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی
آلودگی صنعتی
آلودگی محیط زیست تکمیلی
آلودگی های آب و خاک تکمیلی
آلودگی‌های محیط زیست
روش تحقیق
روش‌های کنترل آلاینده‌ها در محیط زیست
شناخت محیط طبیعی
 
دکتر سولماز توتونچیان آلودگی‌های محیط زیست
بوم شناسی عمومی
روش تحقیق
مبانی برنامه ریزی و مدیریت
 
دکتر احمد توسلی مکانیک سیالات پیشرفته
مهندسی فرآیند
 
دکتر محمد حسین توفیق ریحانی زمین شناسی زیست محیطی در پروژه‌های مهندسی
 
دکتر امیرحسین جاوید آلودگی‌های دریایی و روش‌های کنترل آن
ریاضیات مهندسی پایه
مهندسی رودخانه
 
دکتر شهلا جمیلی آبزیان سمی دریایی
 
دکتر اکبر جوادی تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی
موجودات اکوسیستم های مرتعی
 
دکتر زهره حسامی آلودگی‌های تکمیلی
شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
 
دکتر اوین حبیبی ژنتیک عمومی
 
دکتر امیرحسام حسنی تصفیه آب
طراحی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب
فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی
موضوع ویژه (طراحی تصفیه خانه های آب)
 
دکتر پژمان حسینی شکرابی بیوشیمی فرآورده های شیلاتی
ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
مدیریت آبزی پروری
 
دکتر امیر هومن حمصی تجهیزات و فناوری های بازیافت کاغذ
رنگبری خمیر کاغذ
کاربرد آمار در مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
کامپوزیت چوب - پلاستیک
مدلسازی و شبیه سازی در مدیریت محیط زیست
 
دکتر حبیب الله خادمی الاسلام آزمون غیرمخرب
طراحی فرآیند
 
دکتر نعمت اله خراسانی اکولوژی شهرنشینی
توسعه پایدار و منابع طبیعی
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی
گیاه شناسی و پوشش گیاهی
 
دکتر مصطفی خضری انتقال و توزیع آب
تصفیه آب
هیدورلوژی آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها
 
دکتر میرمسعود خیرخواه اصول و فیزیک سنجش از دور
 
دکتر تورج دانا قوانین و استانداردهای HSE
مدیریت بحران
 
دکتر فرهاد دبیری حقوق آلودگی‌ها
حقوق حفاظت از آب‌ها
حقوق حفاظت از پوشش گیاهی
حقوق حفاظت از جانوران
حقوق حفاظت از هوا
حقوق داخلی
حقوق و سیاست در مدیریت محیط زیست
سازمان های بین المللی حفاظت از محیط زیست
مبانی حقوق
 
دکتر حسین ذبیحی مدیریت محیط زیست شهری و منطقه‌ای
 
دکتر مریم رباطی آلودگی‌های محیط زیست
آمایش سرزمین
ارزیابی اثرات توسعه
ارزیابی پایداری محیط زیست
اکولوژی شهرنشینی
برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسم
جغرافیای زیست محیطی ایران
روش تحقیق
زبان تخصصی
 
دکتر هومن رجبی اسلامی تکثیر و پرورش سخت پوستان
 
دکتر هدی رحمتی جمع آوری اطلاعات و بررسی محیط زیست بوسیله دورکاوی GIS
روش تحقیق
ریاضیات مهندسی پایه
زبان تخصصی
شناخت، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
مهندسی رودخانه
هیدرولوژی پیشرفته
هیدرولوژی عمومی
 
دکتر بیژن رحیمی نمک زدایی آب دریا (آب شیرین کن تحت عنوان درس ویژه)
 
دکتر راضیه رحیمی ارزیابی اثرات توسعه
مدیریت مهره داران
 
دکتر مهدی رمضانی بوم شناسی سیمای سرزمین
روش تحقیق
 
دکتر احسان رمضانی فرد زیست شناسی مهره داران دریایی ایران
سیستماتیک ماهیان
ویژگی های زیستی آبهای دریایی ایران
ویژگی های غیرزیستی آبهای دریایی ایران، خلیج فارس و دریای عمان
 
دکتر برهان ریاضی ارزیابی توان محیط زیست
ارزیابی سرزمین
رابطه متقابل انسان و اکوسیستم‌ها
مدیریت تالاب‌ها و پرندگان مهاجر
 
دکتر محمد ساتکین تکنولوژی نیروگاه‌های بادی، آبی، بیوماس و امواج
 
دکتر صمد شادفر کاربرد ساج در مدیریت مخاطرات محیطی
 
دکتر محمود شریعت ارزیابی آثار زیست محیطی
شیمی آلاینده‌ها
 
دکتر بهمن شمس اسفندآباد مدیریت تنوع زیستی
 
دکتر مهدی شمسایی مهرجان تغذیه تکمیلی آبزیان
تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی
تکثیر و پرورش سخت پوستان
تکثیر و پرورش غذای زنده
تکثیر و پرورش ماهیان دریایی
 
دکتر رضا شیرازی تصفیه آب
تصفیه فاضلاب
زبان تخصصی
مکانیک حرارت و سیالات
 
دکتر شیرین شیرازیان اخلاق، قوانین و مقررات اکوتوریسم
حفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی
حقوق بین الملل عمومی
حقوق مدنی
ضمانتهای حقوقی
مسئولیت بین المللی ناشی از خسارتهای زیست محیطی
 
دکتر اندیشه شیعه بیگی برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
تحلیل سیستم‌های انرژی
 
دکتر نسیم صحرایی نژاد اثرات طرح های توسعه بر سیمای محیط
ارزیابی و تحلیل مناظر
تکنیک های طراحی محیط زیست
شناخت محیط طبیعی
طراحی فضای سبز طراحی کاشت
کاربرد کامپیوتر در طراحی محیط
گیاه شناسی و پوشش گیاهی
 
دکتر محمد طلایی پور آلودگی های زیست محیطی صنایع چوب و کاغذ
تجهیزات و فناوریهای بازیافت کاغذ
فناوری چسب
فناوریهای پیشرفته تولید کاغذ
کاغذسازی تکمیلی
مسایل ویژه
واکنش های شیمیایی چوب
 
دکتر زهرا عابدی ارزشگذاری اقتصادی مدیریت ریسک
ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی پیشرفته
اقتصاد توسعه
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد پیشرفته
اقتصاد صنعتی
اقتصاد محیط زیست پیشرفته ۲
برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسم
روش تحقیق در HSE
کنترل بهینه سیستم های اقتصادی
مبانی اقتصاد در HSE
مبانی اقتصاد محیط زیست
 
دکتر نصرالله عباس زاده اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (پیش نیاز)
اقتصادسنجی (پیش نیاز)
اقتصادسنجی پیشرفته
اقتصاد کلان (پیش نیاز)
اقتصاد کلان پیشرفته
 
دکتر مجید عباسپور انرژی و محیط زیست
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی محیط زیست
مدلینگ و کاربرد آن در مهندسی محیط زیست
 
دکتر اشکان عبدالی سوسن بهینه سازی جریان اگزرژی
نقشه کشی صنعتی
 
دکتر فریده عتابی آلودگی صنعتی (بخش آلودگی هوا)
آلودگی هوا و روش‌های کنترل آنها
کنترل انتشار آلاینده‌های هوا
کنترل آلاینده‌های جوی
 
دکتر زهرا عزیزی اصول و فیزیک سنجش از دور
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی
سنجش از دور حرارتی (مدیریت مخاطرات محیطی)
سنجش از دور حرارتی (مطالعات شهری و روستایی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست
مایکروویو و تصاویر راداری (مطالعات آب و خاک)
مایکروویو و تصاویر راداری (هواشناسی ماهواره‌ای)
 
دکتر آبتین عطایی ترمودینامیک پیشرفته
طراحی سیستم‌های انرژی
فناوری‌های تبدیل و ذخیره سازی انرژی
مدل سازی انرژی
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
 
دکتر مجتبی عظام اصول مهندسی سواحل
تئوری امواج و جزر و مد پیشرفته
 
دکتر صدرالدین علی پور بوم شناسی سیمای سرزمین
 
دکتر قاسمعلی عمرانی آلودگی‌های مواد زائد و روش‌های کنترل آنها
مواد زائد خطرناک
 
دکتر حمیدرضا غفارزاده اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی
اصول مالی و حقوقی تجارت خارجی
اقتصاد ایران
اقتصاد توسعه
توسعه پایدار
زبان تخصصی (اقتصاد انرژی)
زبان تخصصی (حقوق محیط زیست)
زبان تخصصی (طراحی محیط زیست)
مبانی اقتصاد
 
دکتر نیما فرزام فر بوم شناسی عمومی
هیدرولوژی پیشرفته
 
دکتر فروغ فرساد آلودگی‌های محیط زیست
آمایش سرزمین
انرژی و محیط زیست
بازیافت پسماند
روابط متقابل انسان و اکوسیستم
 
دکتر مجید قدسی مکانیک سیالات پیشرفته
 
دکتر جمال قدوسی تئوری‌های مدیریت پیشرفته
کاربرد آمار در HSE
مدل سازی و شبیه سازی در مدیریت محیط زیست
 
دکتر علیرضا قراگوزلو کاربرد ساج در مطالعات شهری و روستایی
مدل سازی مطالعات شهری و روستایی در ساج
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
 
دکتر پرگل قوام مصطفوی اکوسیستم ها و مناطق حساس ویژه ساحلی - دریایی ایران
بوم شناسی پیشرفته دریا
سیستماتیک ماهیان
کاربرد تکنیک های مولکولی در زیست فناوری دریا
مباحث ویژه
 
دکتر عبدالرضا کرباسی انرژی و محیط زیست
تجزیه و تحلیل مطالعات موردی
عناصر کمیاب در محیط زیست
 
دکتر حسن کریم زادگان ابزارهای اقتصادی مدیریت محیط زیست
ارزش گذاری اقتصادی مدیریت ریسک
اقتصاد محیط زیست
تئوری‌های مدیریت پیشرفته
مبانی اقتصاد
 
دکتر داریوش کریمی تحلیل اصول حقوق بین الملل محیط زیست
تشکیلات و سازمانهای داخلی محیط زیست
حقوق منابع طبیعی (آب)
 
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان انرژی‌های تجدید پذیر (۲)
تبدیل و ذخیره سازی انرژی
مبانی تجدید پذیر (۱)
 
دکتر ابوالقاسم کمالی هیدروبیولوژی پیشرفته
 
دکتر علیرضا کنی انرژی‌های تجدید پذیر (۱)
انرژی‌های تجدید پذیر (۲)
روش تحقیق
فیزیک ۱
مدل سازی انرژی
 
دکتر هادی کیادلیری مدیریت آفات و بیماریهای جنگلی
مدیریت پایدار جنگل
 
دکتر فریده گلبابایی اکولوژی صنعتی
 
دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان آموزش و مشارکت های مردمی در محیط زیست
روش تحقیق
روشها و تکنیکهای پیشرفته مدیریت محیط زیست
کارگاه آموزش ۲
مبانی مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 
دکتر راضیه لبیب زاده کارگاه I طراحی محیط زیست
 
دکتر علی ماشینچیان آلاینده های کانی و اثرات آن بر دریاها
آلودگی دریا
ایمنی و اخلاق زیستی
روشهای نمونه برداری و آنالیز آلاینده های آلی و کانی در دریا
عناصر کمیاب در محیط زیست
فرآورده های طبیعی دریا
 
دکتر اسداله متاجی اکولوژی
جنگلشناسی پیشرفته
 
دکتر علی محمدی ارزیابی اثرات تولید انرژی بر محیط زیست
انرژی و محیط زیست
بوم سیستم‌های طبیعی ایران
بوم شناسی سیمای سرزمین
زبان تخصصی (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)
زبان تخصصی (حقوق محیط زیست)
زبان تخصصی (مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (هر ۳ گرایش))
 
دکتر بهارک معتمدوزیری آنالیز سیستم در مدیریت حوزه های آبخیز
حرکتهای توده ای زمین
روش تحقیق
روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
سامانه های اطلاعات جغرافیایی
کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
مبانی سنجش از دور و GIS
مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مهندسی رودخانه
هیدرولوژی پیشرفته
 
دکتر فرامرز معطر انرژی و محیط زیست
مواد رادیواکتیو در محیط زیست
 
دکتر ابوالفضل معینی سازندهای دوران چهارم
شبیه سازی در آبخیزداری
 
دکتر محمدرضا مقدم اقتصاد منابع انرژی پایان پذیر
امنیت انرژی
 
دکتر بیژن مقصودلو توسعه پایدار و منابع طبیعی
 
دکتر نبی اله منصوری تهویه صنعتی
روش تحقیق در HSE
مدیریت کنترل آلودگی‌های محیط زیست
مدیریت و ارزیابی ریسک در محیط زیست
 
دکتر مسعود منوری آمایش سرزمین
پردازش و بازیافت مواد زائد جامد
پسماندها و بازیافت
جفرافیای زیست محیطی ایران
روش‌های ارزیابی
طراحی و مکانیابی محل دفن پسماند
کارگاه ارزیابی
 
دکتر علیرضا میرزاحسینی آلودگی های مواد زائد و روشهای کنترل آن
انرژی و محیط زیست
اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی هوا
روش تحقیق
شناخت فرآیند صنعتی
مبانی ایمنی
مبانی بهداشت حرفه‌ای
مبانی کامپیوتر
مدیریت بهداشت حرفه ای
مواد زائد خطرناک
 
دکتر محمدرضا میری لواسانی ریاضیات مهندسی
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
کارگاه مدیریت ریسک
مدیریت ریسک و ایمنی شغلی
 
دکتر غلامرضا نادری مدیریت مهره داران
 
دکتر امین رضا نشاط اصول و روش‌های مطالعات شهری و روستایی
اصول و فیزیک سنجش از دور
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
زبان تخصصی
سنجش از دور حرارتی
کاربرد ساج در مطالعات شهری و روستایی
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک
مدل‌های رقومی زمین
 
دکتر پروین نصیری آلودگی صدا و روش کنترل آن
آلودگی صنعتی (بخش آلودگی صدا)
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 
دکتر بابک نعیمی پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
جمع آوری اطلاعات و بررسی محیط زیست بوسیله دورکاوی
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
سنجش از دور تکمیلی
کاربرد ساج در مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک
مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی
 
دکتر سارا نهیبی اصول و مبانی طراحی محیط زیست
باغ سازی در ایران
روش تحقیق
زیبایی شناسی شهری
کارگاه طراحی محیط زیست (۲)
مرمت و بهسازی محیط
 
دکتر هانیه نیکومرام زبان تخصصی
قوانین و استانداردهای HSE
مدیریت ریسک و ایمنی شغلی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 
دکتر محمدحسن وحیدنیا پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج
زبان تخصصی
سنجش از دور حرارتی
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی
مبانی کاربرد سنجش از دور در هواشناسی
مدیریت پایگاههای اطلاعاتی
 
دکتر علیرضا وفایی نژاد زبان تخصصی
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
 
مهندس شهرام باقری کاربرد کامپیوتر در طراحی
 
مهندس حسین موسوی فاطمی تکنیک‌های طراحی محیط زیست
کارگاه ۱ طراحی محیط زیست
کارگاه بیان تصویری