پیشینه گروه

 

(کارشناسی ارشد و دکتری)

این گروه از سال ۱۳۶۸ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای اولین بار در کشور به منظور تربیت افرادی که توانایی لازم جهت مدیریت کلان زیست محیطی و نظارت بر حسن اجرای پروژه های منابع طبیعی و شناخت و پایش آلودگی منابع آب، هوا و مواد زائد جامد را داشته باشند، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در حال حاضر دانشجویان این رشته در سه گرایش مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست مشغول به تحصیل می باشند. دانش آموختگان این رشته می توانند در وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه هایی در زمینه مدیریت محیط زیست مانند شهرداری ها، سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، کارخانجات، سازمانهای صنعتی و کشاورزی مشغول به کار شوند.

 

- مدیر گروه:

دکتر رضا ارجمندی


پست الکترونیک: hrezaarjmandi@gmail.com

 

کارشناسی ارشد:

۱. مدیریت محیط زیست

۲. آموزش محیط زیست

۳. برنامه ریزی محیط زیست

دکتری:

۱. برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست