پیشینه گروه

 

(کارشناسی ارشد و دکتری)

گروه مهندسی محیط زیست با گرایش آلودگی هوا از سال 1368 در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تربیت افرادیبا توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر حسن اجرای پروژه هایی از قبیل شناخت و کنترل آلودگی هوا، شناخت و کنترل آلودگی های جوّی و آلودگیهای حاصل از مواد زائد جامد، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در این گروه به منظور تامین اهداف یاد شده گرایش های تخصصی در نظر گرفته شده است. هر گروه واجد گرایش های مصوب و درحال تصویب به شرح زیر می باشد. لیکن دانشجویان می توانند برحسب علاقه شخصی و تخصصی خویش پایان نامه و رساله های خود را در زمینه های مختلف یاد شده اخذ و تحقیق نمایند. فرصت های شغلی برای دانش آموختگان این رشته در وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول برنامه ریزی٬ طراحی و اجرای پروژه هایی در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست مانند شهرداریها٬ سازمان حفاظت محیط زیست٬ وزارت نیرو٬ کارخانجات٬ سازمانهای آب و شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.


  مدیر گروه:

دکتر فرامرز معطر

                                    

پست الکترونیک:            
famoattar@yahoo.com