اطلاعیه های گروه آلودگی های محیط زیست

 

  • زمان برگزاری جلسه گروه آلودگی های محیط زیست:

جلسه گروه آلودگی های محیط زیست روز یکشنبه مورخ ۱۹ شهریور ۹۶ ساعت ۱۳ در محل طبقه ۷ دانشکده برگزار می گردد.

مدیر گروه تخصصی

 

  • ارائه گزارش شش ماهه دوم پیشرفت کار تز دکتری: دانشجویان نامبرده ذیل جهت ارائه گزارش شش ماهه دوم پیشرفت کار تز دکتری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۶ راس ساعت ۸ صبح به طبقه ۲ بلوک ۲ آموزشی مراجعه نمایند.

حضور تمام دانشجویان الزامی است.

۱. مهدی دشت بزرگ ۹. سلطان صباغیان
۲. طالب عبداللهی ۱۰. سمیرا مهراور
۳. فاطمه محسن زاده ۱۱. سحر خواجه پور
۴. سها نزهت ۱۲. داریوش رنجبر
۵. نسیم اقبال ۱۳. ندا یوسفی
۶. نازلی تیزرو ۱۴. مژگان شجری
۷. نگین ناصح * شقایق صدر
۸. مهرناز قوچیان  

 

  • تاریخ برگزاری ارائه های درس سمینار کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر ماجدی:

ارائه های درس سمینار کارشناسی ارشد گروه آلودگیهای محیط زیست روز دوشنبه مورخ ۹ مرداد ۹۶ راس ساعت ۸ صبح در طبقه چهارم بلوک دو آموزشی برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است. لطفاً لوح فشرده حاوی اطلاعات مربوط به گزارش درس سمینار بصورت فایل word و فایل powerpoint ارائه و مقالات را در روز ارائه تحویل و از کپی شدن فایلها بر روی لوح فشرده اطمینان حاصل نمائید.

دکتر ماجدی

 

  • احتراماً از کلیه دانشجویان مقطع دکتری گروه آلودگی های محیط زیست تقاضا می شود پروپوزال خود را قبل از طرح در جلسه گروه به اعضا محترم گروه ارسال دارند.
 
۱. دکتر تقوی taghavi_lobat@yahoo.com
2. دکتر فرشچی parvin.farshchi@gmail.com
3. دکتر شریعت mahmoud.shariat@yahoo.com
4. دکتر برقعی mborgheei@sharif.edu
5. دکتر خراسانی khorasan@ut.ac.ir
6. دکتر حسنی ahhassani@srbiau.ac.ir
7. دکتر منصوری nmansourin@gmail.com
8. دکتر کرباسی akarbasi@ut.ac.ir
9. دکتر جاوید a.javid@srbiau.ac.ir
10. دکتر فرساد forough.farsad@yahoo.com
11. دکتر رباطی maryamrobati1984@gmail.com
12. دکتر رحیمی azadrahimi58@gmail.com
13.دکتر ماجدی smmajedi@gmail.com

 

  • اولویت های پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجویان پژوهش محور، سازمان حفاظت محیط زیست، در مقطع دکترا در خصوص اولویت های پژوهشی آورده شده در زیر، حمایت های فنی نظیر نمونه برداری از مناطق حفاظت شده و استفاده از آزمایشگاه ها در شرایط خاص و سایر موارد آمادگی خود را اعلام نموده است.
 
  • استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پیرو تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه (تبصره ۲ ماده ۲)، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند پایان نامه / رساله خود را در پژوهشگاه یادشده اجرا کنند. هزینه اجرای رساله دکتری با تخفیف ۳۵ درصد ۹۰ میلیون ریال و پایان نامه کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال است. کاربرگهای ثبت نام برای استفاده از خدمات یاد شده در وبگاه اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت به نشانی tdc.iau.ir قرار دارد.
لازم است در مقاله برآمده از پایان نامه یا رساله باید نام دانشجو نام اول مقاله باشد.
مسئولیت حسن اجرای این اطلاعیه بر عهده رئیسان، معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی است.
ابراهیم واشقانی فراهانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 

 

  • به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری گروه آلودگی های محیط زیست می رساند که جهت مشخص نمودن تاریخ ارائه سمینارهای شش ماهه و یکساله خود با گروه هماهنگی نمایند.
شایان ذکر است تاریخ های مذکور از زمان تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد در نظر گرفته می شود.
مدیر گروه آلودگی های محیط زیست