اطلاعیه های فرهنگی

 


اداره راهنمایی و مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی

ارائه خدمات مشاوره در چهار حوزه:

۱. روان شناختی

۲. تحصیلی و آموزشی

۳. شغلی و کارآفرینی

۴. دینی و مذهبی

به صورت رایگان

از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری پذیرای شما می باشد.

تلفن: ۴۴۸۶۵۲۸۴