کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام کارگاه ها ۰۱۰۶۹۸۹۲۵۷۰۰۲ بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد ۱۰۱۷ می باشد.

 

کارگاه آموزشی:

شبیه سازی سیستم های انرژی با TRANSYS

(کلیات سرفصل دوره: - معرفی نرم افزار TRANSIS - اصول شبیه سازی حلات گذرا - روش مدلسازی در استدیو شبیه سازی - مدلسازی ساختمان در TRABUILD - مدلسازی سیستم خورشیدی)

مدرس دوره: سرکار خانم مهندس فرناز غلامعلی

با مدیریت دکتر علیرضا کنی (گروه انرژی دانشکده محیط زیست و انرژی)

به همراه ناهار و ارائه کتاب دوره

زمان برگزاری: پنجشنبه ۳۰ آذر و ۷ دی ماه ۹۶، طول دوره ۱۶ ساعت

از ۸ صبح الی ۱۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، بلوک ۲ آموزشی

دانشجویان می توانند در صورت تمایل لب تاپ به همراه داشته باشند.

جهت هماهنگی با جناب آقای آریائی نژاد، طبقه هفتم دانشکده، تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۱۷۰۹ داخلی ۲۷۲۸

جهت ثبت نام به وب سایت lms.srbiau.ac.ir مراجعه فرمایید.

 


دوره آموزشی:

آموزش عملی نرم افزار Ansys

روش عددی FEM

مدرس دوره: جناب آقای مهندس مقیمی

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: ۵ و ۶ خرداد ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی با جناب آقای آریائی نژاد، طبقه هفتم دانشکده، تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۱۷۰۹ داخلی

ثبت نام آنلاین (دانشجویی) ثبت نام آنلاین (متقاضیان آزاد)

کارگاه آموزشی:

ارزیابی سیمای سرزمین

مدرسان دوره: آقای دکتر محمدجواد امیری (مبانی نظری)

آقای مهندس محمود ذوقی و مهندس مهدیس سادات (آموزش کاربردی نرم افزار)

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (دبیرخانه طبقه هفتم دانشکده) مراجعه و یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۱۷۰۹ داخلی ۲۷۲۸

 


 

کارگاه آموزشی:

آشنایی با مصالح و سنگ در طراحی محیط زیست

مدرس: خانم مهندس کیانپور

مدت زمان دوره: ۸ ساعت در طی یک روز

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

آشنایی با نرم افزار فتوشاپ در طراحی محیط زیست

مدرس: خانم مهندس نگار فروزش

مدت زمان دوره: ۸ ساعت در طی یک روز

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 کارگاه آموزشی:

ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با استفاده از GIS

مدرس: آقای دکتر قراگوزلو

(محتوای کارگاه: ارائه مطالب لازم در خصوص مشکلات زیست محیطی در حوزه ارزیابی و برنامه ریزی و فقدان اطلاعات مکانی و مشکلات مربوط به عدم استفاده صحیح از اطلاعات مکانی و سیستم های اطلاعات مکانی در حوزه ارزیابی محیط زیست و ارائه روشهای فنی و علمی صحیح برای ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست در سطوح مختلف ملی و منطقه ای و شهری و روستایی ارائه تکنیک های GIS در ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست و مدل سازی محیطی برای تحلیل های مکانی)

مدت زمان دوره :۲۴ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: -

(دوره دوم: روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ دی ۹۵)

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

اصول روش شناختی انجام مطالعات پایه زیست محیطی پروژه های ارزیابی زیست محیطی و آمایش سرزمین

مدرس: آقای دکتر مقصودلو

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی چهار روز (از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۸)

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

طراحی و ساخت لندفیل های مهندسی زباله

مدرس: آقای دکتر محمد ریحانی

(استاد دانشگاه کارلتون کانادا)

مدت زمان دوره: ۱۷ ساعت در طی دو روز (از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷)

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

شبیه سازی سیستم های آب شیرین کن

مدرس: آقای مهندس امیر فرشفروش ایمانی

(دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف)

مدت زمان دوره: ۱۸ ساعت در طی سه روز (از ساعت ۸ الی ۱۴)

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی در قالب مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) با استفاده از نرم افزار GAMS

مدرس: آقای دکتر عباس زاده

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار COMFAR

(محتوای کارگاه: مقدمه ای بر فرآیند ارزیابی طرحها - شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح: تحلیل جریان نقدینگی (CF) ، تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده (DCF) ، خالص ارزش فعلی (NPV) ، نرخ بازده داخلی (IRR) ، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) ، دوره بازگشت سرمایه (NPP) ، دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده (DPP) ، شاخص سودآوری (PI) ، تحلیل نقطه سر به سر (BEP) ، معرفی نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری جهت نصب و راه اندازی نرم افزار، ورود اطلاعات (طرح سرمایه گذاری جدید، طرح های توسعه، مشارکت در سرمایه گذاری)، ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری (Financial Appraisal) با ارائه مثالهای کاربردی، تحلیل حساسیت شاخص های مالی و اقتصادی طرح)

مدرس: آقای دکتر عباس زاده

مدت زمان دوره :۸ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


 

کارگاه آموزشی:

دوره مقدماتی: مدلسازی ارزیابی زیست محیطی

مدرس: خانم دکتر رباطی

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه

ساعت ۸ الی ۱۲ صبح

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

دوره پیشرفته: مدلسازی ارزیابی زیست محیطی

مدرس: خانم دکتر رباطی

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه

ساعت ۸ الی ۱۲ صبح

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی

دوره مقدماتی: مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در مطالعات ارزیابی زیست محیطی و آمایش سرزمین

(برگزار شد، زمان برگزاری مجدد کارگاه اعلام خواهد شد)

مدرس: آقای دکتر مقصودلو

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی ۳ روز

زمان برگزاری: روزهای پنج شنبه ۱۳، ۲۰ و ۲۷ آبان ۹۵

ساعت ۸ الی ۱۲ صبح و ۱۳ الی ۱۷ عصر

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی

دوره پیشرفته: مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در مطالعات ارزیابی زیست محیطی و آمایش سرزمین

مدرس: آقای دکتر مقصودلو

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی ۳ روز

زمان برگزاری: روزهای پنج شنبه

ساعت ۸ الی ۱۲ صبح و ۱۳ الی ۱۷ عصر

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی

کاربرد مدل سازی در آمایش سرزمین و ارزیابی زیست محیطی و معرفی نرم افزارهای کاربردی آن

(برگزار شد، زمان برگزاری مجدد کارگاه اعلام خواهد شد)

مدرس: خانم دکتر رباطی

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طول ۳ روز

زمان برگزاری: ۱۵، ۲۲ و ۲۹ مهرماه ۹۵

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

دوره مقدماتی: روشها و تکنیکهای مدیریت محیط زیست

مدرس: خانم دکتر لاهیجانیان

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

دوره پیشرفته: روشها و تکنیکهای مدیریت محیط زیست

مدرس: خانم دکتر لاهیجانیان

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: -

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی

آشنایی با شبکه های عصبی و فازی

مدرس: آقای دکتر شیعه بیگی

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طول ۲ روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 کارگاه آموزشی

شیوه نگارش پروپوزال در حوزه محیط زیست

مدرس: خانم دکتر عزیزی با همکاری آقای دکتر کرمی

(محتوای کارگاه: نگارش ادبی و دسته بندی مطالب، معرفی پایگاههای اطلاعاتی معتبر، شیوه مرجع نویسی و معرفی نرم افزارهای مربوط، سرقت ادبی، روشها و آزمونها)

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی

مدلسازی آلودگی با استفاده از نرم افزار AERMOD VIEW

مدرس: آقای مهندس مقیمی

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

کاربرد مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی اثرات طرحهای توسعه

مدرس: خانم دکتر رحیمی

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه

ساعت ۸ الی ۱۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

مدلینگ آلودگی هوا

با نرم افزار SCREEN3 و مروری بر نرم افزار WRPLOT

مدرس: آقای دکتر میرزاحسینی

مدت زمان دوره: ۸ ساعت در طی یک روز

زمان برگزاری: ساعت ۸ الی ۱۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی:

آشنایی با فنون طراحی با دست

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: ساعت ۸ الی ۱۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 

کارگاه آموزشی (دوره جدید)

آشنایی با نرم افزار Revit در طراحی محیط زیست

مدرس: آقای مهندس سروش ساسانی

مدت زمان دوره: شانزده ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی (دوره جدید)

آشنایی با نرم افزار Lumion در طراحی محیط زیست

مدرس: آقای مهندس سروش ساسانی

مدت زمان دوره: شانزده ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی (دوره جدید)

کاربرد نرم افزار GIS در طراحی محیط زیست

مدرس: آقای دکتر سعید بهزادی

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: ۵ و ۷ اسفند ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی نرم افزار

Real Time Landscaping Architecture
طراحی محوطه و طراحی کاشت به صورت دو و سه بعدی، فیلمبرداری از محیط، انتخاب مصالح، گیاهان و سایر المانهای طراحی به صورت واقعی

مدرس: خانم دکتر نقی زاده

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت در طی سه روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی نرم افزار

Windpro

مدرس: آقای دکتر ایمانی

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی نرم افزار

Matlab

مدرس: آقای دکتر قدسی

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 

 


کارگاه آموزشی

مدیریت ریسک

مدرس: آقای دکتر کسائیان

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 


کارگاه آموزشی نرم افزار

Fluent مقدماتی

مدرس: آقای دکتر قدسی

مدت زمان دوره: ۲۴ ساعت

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت دانشکده

جهت هماهنگی به جناب آقای آریایی نژاد (طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۳ و ۴۴۸۶۹۸۸۳ داخلی ۵۴۰۱

 

دوره آموزشی:

امکان سنجی فنی اقتصادی انواع آب شیرین کن های حرارتی، غشایی و هیبرید با استفاده از نرم افزار DEEP

(نرم افزار آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA )

مدرسان دوره: آقای دکتر علیرضا سرائی (دانشگاه صنعتی شریف)

آقای مهندس علیرضا کربلایی میرزا (دانشگاه صنعتی شریف)

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت در طی دو روز

زمان برگزاری: سال ۹۶

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت هماهنگی با دبیرخانه اجرایی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۴۴۸۶۷۱۷۰ داخلی ۲۷۰۹ - ۲۷۱۰

ثبت نام آنلاین (دانشجویی) ثبت نام آنلاین (متقاضیان آزاد)