همایش ها

 دوازدهمین همایش ملی

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی

 

دانشگاه ملایر و با همکاری انجمن آبخیزداری ایران


زمان برگزاری: ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶

محل دبیرخانه همایش: ملایر کیلومتر ۴ جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه مرتع و آبخیزداری

 

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر


 اولین همایش ملی

زنان،

باز آفرینی شهری و توسعه ی پایدار

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

با همکاری

شورای زنان فرهیخته استان کرمانشاه


زمان برگزاری: ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶

محل دبیرخانه همایش: کرمانشاه، انتهای شهرک متخصصین، بلوار فرهیختگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ساختمان اداری، طبقه ۳

دفتر شورای زنان فرهیخته استان کرمانشاه

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر

 


 سومین کنفرانس

انتقال حرارت و جرم ایران

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


زمان برگزاری: ۱ و ۲ آذر ماه ۱۳۹۶

محل دبیرخانه کنفرانس: مازندران، بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرودینامیک و پیشرانش دریایی

 

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر

 


 چهارمین کنفرانس بین المللی

اقیانوس شناسی خلیج فارس

 

سازمان هواشناسی کشور


زمان برگزاری: ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

محل دبیرخانه کنفرانس: تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، روبروی صنایع مخابرات، جنب کوچه شهید تیموری، مرکز علوم جوی و اقیانوسی

زمان ارسال مقالات: ۳۱ شهریور ۹۶

 

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر


 

 دومین کنفرانس ملی

پیشرفت های نوین در حوزه

انرژی و صنایع نفت و گاز

 

موسسه آموزش عالی انرژی


زمان برگزاری: جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶

آدرس دبیرخانه: استان مرکزی، ساوه، بلوار شهید شجاعی، نرسیده به میدان خلیج فارس، موسسه آموزش عالی انرژی

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر