همایش ها

 نشست تخصصی

بررسی درس آموخته های سیلاب فروردین 1398

از نگاه مدیریت جامع سیلاب (IFM)


زمان برگزاری: ۱۱ مهرماه ۹۸

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید مدرس، ابتدای آفریقا (الهیه)، خیابان بیدار، شماره 3

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر

 


 یازدهمین نمایشگاه

معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

 

و ششمین نمایشگاه بین المللی

بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی


زمان برگزاری: 27 لغایت 30 آبان ۹۸

آدرس دبیرخانه: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر