همایش هااولین گردهمایی علمی 

محیط زیست کاربردی TEHRAN2019


زمان برگزاری: ۲۱ آذر  ۹۸

آدرس دبیرخانه علمی: تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

مشاهده وب سایت همایش


 دومین رودیداد از سلسله رویدادهای پیش کمپ

سالمندان و ظرفیت های سرمایه گذاری و کسب و کار

 

دانشگاه علوم و تحقیقات


زمان برگزاری: ۲ دی ۹۸ ساعت سیزده الی شانزده

آدرس دبیرخانه: تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات، سالن اجتماعات ابن سینا

 

مشاهده پوستر


 دومین کنفرانس بین المللی 

نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

 

زمان برگزاری: ۲۴ بهمن ۹۸

مشاهده وب سایت همایش

مشاهده پوستر