قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط

 

 

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که پروپوزال خود را با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه تکمیل نموده اند، لازم است چند روز پیش از برگزاری جلسه گروه، پروپوزال تکمیل شده و نهایی را در سیستم ثبت پروپوزال آپلود نموده تا به تایید سیستمی اساتید راهنما و مشاور رسیده و در کارتابل مدیر گروه مشاهده گردد.