مراحل تحویل پروپوزال به گروه انرژی و تصویب آن

 

مراحل تحویل پروپوزال به گروه انرژی و تصویب آن

مرحله ۱- بارگذاری پروپوزال در سامانه ثبت پروپوزال:

توضیحات: در این مرحله پس از آنکه دانشجو با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، پروپوزال خود را نهایی نمود اقدام به بارگذاری فایل پروپوزال با فرمت PDF در سامانه می نماید.

مرحله ۲- تایید اساتید راهنما و مشاور در سامانه:

توضیحات: پس از بارگذاری پروپوزال توسط دانشجو، لازم است اساتید راهنما و مشاور نسبت به مطالعه و تایید پروپوزال ارسال شده اقدام نمایند. تنها پس از تایید ایشان است که پروپوزال دانشجو وارد مرحله بعدی یعنی مرحله بررسی در گروه تخصصی می شود.

مرحله ۳- بررسی پروپوزال ثبت شده در سامانه توسط گروه:

توضیحات: پس از تایید پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور در سامانه، در اولین جلسه هفتگی گروه پروپوزال ها به ترتیب تاریخ ارسال بررسی می گردد، در صورت نیاز یک نسخه از پروپوزال های موجود در کارتابل چاپ می شود و اصلاحات مورد نیاز روی آن علامتگذاری می گردد.

مرحله ۴- تایید یا رد پروپوزال های موجود در کارتابل گروه و تنظیم صورتجلسه مربوطه:

توضیحات: در صورت عدم تایید، دلایل رد پروپوزال جهت اعمال اصلاحات به دانشجو اعلام می گردد.

مرحله ۵- تهیه پرینت پروپوزال، اخذ امضاهای مربوطه و تحویل به پژوهش:

توضیحات: پس از تایید پروپوزال، دانشجو از طریق سیستم مطلع خواهد شد. در این حالت لازم است نسبت به تهیه پرینت پروپوزال تایید شده، اخذ امضاهای مربوطه و تحویل به پژوهش واحد اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت دو هفته این اقدامات انجام نگیرد، هرگونه تاخیر در ثبت و تایید نهایی پروپوزال در سامانه بر عهده دانشجو می باشد.

مراحل تحویل پروپوزال به گروه انرژی و تصویب آن
۱
 • انتخاب اساتید راهنما و مشاور:
 • در صورت وجود ظرفیت برای اساتید، دانشجو قادر خواهد بود نسبت به انتخاب اساتید اقدام نماید. پس از تایید درخواست توسط اساتید، دانشجو می تواند پروپوزال خود را در سامانه بارگذاری نماید. (انتخاب استاد مشاور برای دانشجویان کارشناسی ارشد اجباری نمی باشد اما با صلاحدید گروه، قابل انتخاب می باشد.)
۲
 • بارگذاری پروپوزال در سامانه ثبت پروپوزال:
 • در این مرحله پس از آنکه دانشجو با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، پروپوزال خود را نهایی نمود، اقدام به بارگذاری فایل پروپوزال با فرمت PDF در سامانه می نماید
۳
 • تایید اساتید راهنما و مشاور در سامانه: (توسط اساتید انجام می شود)
 • پس از بارگذاری پروپوزال توسط دانشجو، لازم است اساتید راهنما و مشاور نسبت به مطالعه و تایید پروپوزال ارسال شده اقدام نمایند. تنها پس از تایید ایشان است که پروپوزال دانشجو وارد مرحله بعدی یعنی مرحله بررسی در گروه تخصصی می شود.
۴
 • بررسی پروپوزال ثبت شده در سامانه توسط گروه:
 • پس از تایید پروپوزال توسط اساتید راهنما و مشاور در سامانه، در اولین جلسه گروه پروپوزال ها به ترتیب تاریخ ارسال بررسی می گردد. در صورت نیاز یک نسخه از پروپوزال های موجود درکارتابل چاپ می شود و اصلاحات مورد نیاز روی آن علامتگذاری می گردد.
۵
 • تایید یا رد پروپوزال های موجود درکارتابل گروه و تنظیم صورتجلسه مربوطه: (توسط گروه انجام می شود)
 • در صورت عدم تایید، دلایل رد پروپوزال جهت اعمال اصلاحات، به دانشجو اعلام می گردد.
۶
 • تهیه پرینت پروپوزال، اخذ امضاهای مربوطه و تحویل به پژوهش: (توسط دانشجو)
 • پس از تایید پروپوزال، دانشجو از طریق سیستم مطلع خواهد شد. در این حالت لازم است نسبت به تهیه پرینت پروپوزال تایید شده، اخذ امضاهای مربوطه و تحویل به پژوهش واحد اقدام نماید. چنانچه ظرف مدت دو هفته این اقدامات انجام نگیرد، هرگونه تاخیر در ثبت و تایید نهایی پروپوزال در سامانه بر عهده دانشجو می باشد.