تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷ -۹۶

 


تقویم آموزشی

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ ۹۶

ثبت نام و انتخاب واحد: ۱۲ شهریور ۹۶ لغایت ۲۲ شهریور ۹۶

شروع کلاس های درسی: ۲۵ شهریور ۹۶

حذف و اضافه: ۱۰ مهر ۹۶ لغایت ۱۳ مهر ۹۶

پایان کلاس درس: ۱۴ دی ۹۶

برگزاری امتحانات: ۱۶ دی ۹۶ لغایت ۲۸ دی ۹۶

توضیحات:

۱. انتخاب واحد به صورت اینترنتی بوده که جدول زمانبندی آن نیز از طریق دانشکده مشخص و در سایت دانشکده درج می گردد.

۲. زمان در نظر گرفته شده مربوط به دانشجویان ورودی سال ۹۵ و قبل از آن می باشد.

۳. کلیه دانشجویان موظف به انتخاب واحد در موعد مقرر بوده و انتخاب واحد خارج از بازه زمانی در نظر گرفته شده امکان پذیر نمی باشد.