اطلاعیه های آموزش

 
اطلاعیه های آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 
  • قابل توجه دانشجویانی که موفق به شرکت در امتحان جامع نمی شوند "تاریخ نشر خبر :۱۰ آبان ۹۴"

 

کلیه دانشجویان دکتری که حائز شرایط شرکت در امتحان جامع می باشند می بایست در اولین ترم اخذ امتحان جامع نسبت به شرکت در امتحان جامع اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که دارای شرایط شرکت در امتحان در اولین ترم اخذ آن نمی باشند فقط یک ترم می توانند امتحان جامع خود را تمدید نمایند، در غیراینصورت جهت نیمسال های بیش از ۲ ترم، مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و با اخذ شهریه می بایست اخذ نمایند.

اداره آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 

  • زمان تصویب موضوع پایان نامه

برابر ماده ۱۷ آئین نامه آموزش دانشگاه کلیه دانشجویان موظف می باشند پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را برابر هماهنگی با مدیر گروه، استاد راهنما و دانشکده به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تحقق این موضوع کلیه عواقب و مسئولیت بر عهده دانشجو می باشد.

مدیر آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست


 

  • مدارک موردنیاز جهت دریافت تخفیف شهریه دو دانشجوی همزمان "تاریخ نشر خبر: ۱۲ آذر ۹۲"مدارک مورد نیاز جهت دریافت تخفیف شهریه دو دانشجوی همزمان

۱. اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی همزمان [کپی گواهی اشتغال ارائه شده غیرقابل قبول بوده و حتماً باید دارای اصل مهر و اصل امضا (مهر امضا غیر قابل قبول میباشد) واحد دانشگاهی مربوطه باشد.]

۲. اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هر دو دانشجوی همزمان جهت برابر اصل شدن

- مبلغ تخفیف ۱۰ درصد کل شهریه میباشد.

- دانشجویانی که تحت تکفل پدر و مادرشان قرار دارند، در صورت متاهل شدن دیگر نمیتوانند از این تخفیف استفاده نمایند و تنها در صورت تحصیل همسر و فرزندانشان در دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند از گواهی تحصیلی ایشان جهت استفاده از این تخفیف استفاده نمایند.

- به دانشجویان مقطع دکتری این تخفیف تعلق نمی‌گیرد.

- به دانشجویانی که نیمسال قبل مشروط شده باشند این تخفیف تعلق نمی‌گیرد.

تذکر خیلی مهم:

کلیه مدارک فوق در نیمسال هر سال تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی تا تاریخ ۱۵ /۹ / ** و در نیمسال دوم تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی تا تاریخ ۱۵ /۲ / ** باید ارائه و ثبت گردد و پس از گذشت تاریخ مهلت ارائه مدارک (حتی یک روز بعد)، به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 

  • گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه و ریزنمرات قابل ترجمه "تاریخ نشر خبر: ۳۱ اردیبهشت ۹۲"

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارت خانه و همچنین ریزنمره قابل ترجمه

۱. کپی تمام صفحات شناسنامه

۲. کپی کارت ملی

۳. کپی کارت پایان خدمت

۴. دانشجویان مشمول اصل دعوتنامه و کپی از آن

۵. مبلغ دو هزار تومان به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی سیبا و کپی از آن

۶. دانشجویان بورسیه (اعلام موافقت از واحد بورسیه)

۷. نامه از استاد راهنما و تایید از مدیر گروه مربوطه و کپی از آن (فقط جهت ارائه به سفارت)

۸. کپی از مدرک لیسانس (دانشجویان کارشناسی ارشد) کپی از مدرک فوق لیسانس (دانشجویان دکتری)

توجه: دانشجویان بورسیه ارگانهای دیگر، حتماً می بایست معرفی نامه از واحد بورس خود را به آموزش دانشکده تحویل دهند.

اداره آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست


 

  • قابل توجه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه پیام نور

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مدرک مقطع کارشناسی آنها از دانشگاه پیام نور می باشد

کلیه دانشجویانی که مدرک لیسانس آنها از دانشگاه پیام نور می باشد لازم است جهت صدور تاییدیه تحصیلی مقطع پایه مبلغ ۱۲,۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۸۶۰۹۰۰۱۰۰۷ به نام دانشگاه پیام نور نزد بانک ملی شعبه بنفشه (کد ۱۵۰۸) واریز و اصل فیش واریزی را به کارشناس مربوطه آموزش دانشکده خود در دانشگاه پیام نور تحویل دهند. طبیعی است در غیر اینصورت تائیدیه تحصیلی مقطع لیسانس آنها به دانشگاه ارسال نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو می باشد.

اداره آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست