مراحل انجام دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۸ کد : ۹۱۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵۲۰

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

به منظور انجام مراحل دفاع لازم است دانشجویان گرامی موارد ذیل را به انجام برسانند:

۱. دریافت وضعیت تحصیلی از آموزش دانشکده

۲. آپلود فایل pdf پایان نامه در سیستم ثبت پروپوزال

۳. تایید پایان نامه توسط استادان راهنما و مشاور در سیستم ثبت پروپوزال

۴. تایید پایان نامه توسط مدیر گروه و تعیین داور توسط ایشان

۵. مراجعه به کارشناس پژوهشی دانشکده و دریافت فرم های مجوز دفاع (همراه داشتن یک نسخه پایان نامه سیمی الزامی است)

۶. تکمیل امضاهای موجود در فرم های مجوز دفاع به همراه سایر مدارک و تحویل آن به پژوهش دانشکده

۷. انجام دفاع در صورت تحویل و تایید مدارک

لازم به ذکر است که زمانی به پژوهش دانشکده برای دریافت فرم های مجوز دفاع مراجعه شود که کار سیستمی دانشجو در کارتابل کارشناس پژوهش آمده باشد. در غیراینصورت پژوهش دانشکده از تحویل فرم های مجوز دفاع معذور می باشد.

پژوهش دانشکده