مدارک فارغ التحصیلی

 

مدارک (آموزشی و پژوهشی) لازم جهت فارغ التحصیلی که می بایست همراه فرم تسویه حساب ارائه گردد عبارتند از:

۱. اصل و یک سری کپی پشت و روی کارت ملی

۲. اصل و یک سری کپی از صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم شناسنامه های جدید و در صورت داشتن توضیحات از صفحه آخر شناسنامه (توضیحات شناسنامه)

۳. اصل و یک سری کپی از کارت پایان خدمت (جهت آقایان) یا برگه اعزام به خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه

کپی تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت در یک صفحه گرفته شود.

۴. اصل و یک سری کپی از مدرک مقطع پایه

۵. اصل و دوسری کپی از ریزنمرات تائیدشده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائیدشده سازمان مرکزی)

۶. سه قطعه عکس ۴
× ۳ تمام رخ از یک نگاتیو ترجیحاً رنگی

۷. اصل کارت دانشجویی که در زمان دریافت تسویه حساب باید به کارشناس محترم آموزش تحویل نمایید.

۸. اخذ دو عدد تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی از بانک ملی

۹. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان (معادل پانصد هزار ریال) (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


۱۰. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰,۰۵۱ تومان (معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال) (برای دانشجویان دکتری) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱. صدور ریزنمرات پس از صدور دانشنامه انجام می پذیرد.

۱۲. تصویر پذیرش و تصویر اصل مقاله ISI برای دانشجویان دکتری که به تایید مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشکده رسیده باشد.

۱۳. یک نسخه پایان نامه صحافی شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد با جلد گالینگور آبی تیره و برای دانشجویان دکتری تخصصی با جلد گالینگور مشکی که پس از تایید دفتر پژوهشی دانشکده در صفحه اول آن، توسط دانشجو تحویل کتابخانه مرکزی می گردد.

۱۴. یک عدد CD (این CD جدا از CD تحویلی به پژوهش است) با کیفیت عالی از پایان نامه یا رساله (به صورت فایل word و pdf و با فونت B Lotus) تهیه و می بایست تحویل کتابخانه مرکزی گردد.

۱۵. دریافت فرم تسویه حساب پژوهشی از سایت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (در بخش فرمها و آیین نامه های دانشکده) و تکمیل کلیه امضاهای استادان راهنما، مشاور، داور و مدیر گروه

۱۶. دانشجویان دکتری تخصصی به هنگام تسویه حساب با حوزه پژوهشی معاونت (اداره امور پایان نامه ها) می بایست مدارک زیر را همراه داشته باشند:

- -a. فرم تسویه حساب b. فرم تکمیل شده تاییدیه مقاله c. مقاله ارسالی برای چاپ به انضمام پذیرش مقاله یا نسخه چاپ شده مقاله که به تایید استاد راهنما، مدیر گروه، مدیر پژوهش دانشکده و ریاست دانشکده رسیده و ممهور به مهر دانشکده باشد. پس از ارائه مدارک مذکور به اداره پژوهش، مدارک بررسی و دانشجو می تواند ۳ روز بعد نسبت به پیگیری مراحل تسویه حساب (در صورت تایید) از دفتر مذبور اقدام نماید.


"کپی مدارک ترجیحاً در برگه A4 گرفته شود. "


 

مدارک لازم جهت تسویه حساب پژوهشی دانشجویان مقاطع

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست جهت تسویه حساب پژوهشی پس از طی مراحل زیر می توانند به پژوهش دانشکده مراجعه نمایند:

۱. یک عدد پایان نامه گالینگور شده (پشت و رو)

۲. تکمیل کلیه امضاء های استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور و مدیر گروه

۳. یک عدد CD حاوی فایل pdf، word متن کامل پایان نامه به صورت یکپارچه (یکپارچه بودن فایل پایان نامه بسیار بسیار مهم است) و همینطور powerpoint مربوط به روز دفاع

۴. در صورت داشتن مقاله (پذیرش مقاله به همراه پرینت آن، که به تایید مدیر گروه رسیده باشد) ضمیمه شود.

*** با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجوئی صادر می شود امور فارغ التحصیلان و پژوهش دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجوئی پس از آماده شدن مدارک در هر مرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان در قسمت امور دانشجوئی - فارغ التحصیلان اطلاع رسانی خواهد شد.