فرمها


فرمهای آموزشی:


فرم درخواست برگزاری امتحان جامع کتبی دکتری


فرم دستورالعمل برگزاری درس سمینار


فرم درخواست دانشجو از آموزش دانشکده
 

فرم تعهدنامه آزمون زبان


فرمهای پژوهشی:

 

فرمهای آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (فرم شماره 1)، (فرم وضعیت تحصیلی)، (فرم مقاله)


فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان دکتری (پروپوزال دکتری)


فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد (پروپوزال ارشد)

 

فرم پیشنهاد استاد راهنمای دانشجویان


فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار دانشجویان کارشناسی ارشد


فرم گزارش شش ماهه پیشرفت کار دانشجویان دکتری


فرم شرکت در جلسات دفاع نهایی (تاییدیه حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در جلسات دفاع نهایی)

فرم تعهدنامه اصالت رساله


منشور اخلاق پژوهشی


فرم تسویه حساب پژوهشی


فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری


فرم درخواست ایمیل دانشگاه علوم و تحقیقات برای دانشجویان


فرم سه امضا متاخرین (دارای سنوات)

 

فرم پیشنهاد اولیه طرح های سرمایه گذاری

 

فرم طراحی آزمون در تدوین پایان نامه یا رساله تحصیلی (DOE) با فرمت word، با فرمت pdf

 

فرم پیش دفاع دکتری متمرکز

 

فرم ثبت نام دوره HSE جهت استفاده از آزمایشگاه ها

 

فرم تعهدنامه ایمنی جهت حضور دانشجو جهت انجام پایان نامه/ رساله در آزمایشگاههای واحد

 

فرمهای دانشجویی:
 

فرم تخفیف چند دانشجویی

 

فرم بازدید علمی

 

فرم مجوز خروج از کشور (ویژه مشمولین)

 

فرم درخواست کار دانشجویی

 

فرم خروج از کشور دانشجویان

 

فرم درخواست پزشکی دانشجویان


 

فرمهای اساتید:


فرم طرح دروس اساتید دانشکده

 

فرمهای مربوط به ارتقاء مرتبه علمی اعضای محترم هیات علمی

 

فرم برنامه درسی

 

فرم طرح سوال امتحانات در فرمت word

 

فرم طرح سوال امتحانات در فرمت pdf

 

فرم مرخصی خارج از موعد اساتید

 

فرم جدید ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی

 

فرم تایید اساتید مدعو در سامانه پژوهشیار