مراحل فارغ التحصیلی


مراحل فارغ‌التحصیلی و صدور گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات

1-    ابتدا می‌بایست فرم تسویه حساب و فرم مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی از کارشناس مربوطه دریافت و پس از تکمیل فرم تسویه حساب و تامین مدارک مذکور به امور فارغ‌التحصیلان دانشکده مراجعه شود.

2-    پس از رویت پرونده تحصیلی و مدارک درصورت نداشتن نقص پرونده و کامل بودن مدارک، فرم تسویه حساب توسط امورفارغ التحصیلان دریافت خواهد شد.
(به همراه این فرم، فرم "تسویه حساب پژوهشی" موجود در سایت دانشکده، بخش فرمها و آیین نامه ها نیز می بایست توسط دانشجو دانلود و تکمیل گردد).

3-    فرمهای مربوط به صدور مدارک در دانشکده تهیه گردیده پس از تایید آنها توسط کارشناس رشته، مدیرگروه، مسئول امتحانات و .... به همراه پرونده تحصیلی به حوزه معاونت محترم دانشجویی ارسال خواهد شد.

4-    با توجه به اینکه کلیه مدارک اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات در حوزه معاونت محترم دانشجوئی صادر می‌شود امورفارغ‌التحصیلان دانشکده از مدت زمان انتظار برای صدور مدارک اطلاعی ندارد و طبق اعلام حوزه معاونت دانشجوئی پس از آماده شدن مدارک در هرمرحله از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir به دانش آموختگان محترم در پروفایل مربوط به خودشان اطلاع رسانی خواهد شد.

5-    از دانش آموختگان محترم انتظار می‌رود فقط از طریق پروفایل شخصی خود در وب سایت مذکور به پیگیری صدور مدارک خود اقدام نمایند.