مجلات دانشکده

 

 

روشهای تماس:

09911080877

ijest.publication@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

روشهای تماس:

09911080877

ijest.publication@gmail.com

 
 

 

آخرین فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار (دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سایت دفتر گسترش تولید علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی (rvp.iau.ir/sp) بارگذاری شده است. لازم به ذکر است علاوه بر لیست های مذکور، براساس بند ۶ - ۲ بخشنامه ۲۲۵۹۸/‏۷۰‬ مورخ ۸ تیرماه ۹۴ کلیه مجلاتی که در فهرست ISI بدون ضریب تاثیر، پایگاه Scopus و یا سایر پایگاه های معتبر نمایه می شوند اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و یا داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می گیرد، نامعتبر محسوب می شوند و برای تشویق، ترفیع سالیانه، هرگونه تبدیل وضعیت، اخذ نمره پایان نامه و رساله و همچنین تسویه حساب پژوهشی مورد تایید نمی باشند.

بدیهی است فهرست های مذکور نهایی نبوده و با توجه به تغییرات، به روزرسانی خواهد گردید.