پی گیری روند فارغ التحصیلی

 

جهت اطلاع از صدور مدرک خود لازم است: (پس از ارائه مدارک و انجام مراحل تسویه حساب)

۱. وارد سایت دانشگاه به آدرس www.srbiau.ac.ir شوید.

۲. ورود به سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی دانشگاه با استفاده از شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری و رمز ورود (به عنوان پیش فرض شماره شناسنامه می باشد.)

۳. از نوار بالای پروفایل شخصی خودتان وارد قسمت امور دانشجویی بخش فارغ التحصیلی گردیده در صورت آماده بودن گواهی موقت یا دانشنامه شما می توانید پیغام آنرا در این قسمت مشاهده نمایید. در غیر اینصورت پیغام "اطلاعاتی وجود ندارد" درج گردیده که نشان دهنده عدم صدور مدرک شما می باشد.

 

مرحله اول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم:

 

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم: